Oppgave

Familien på Gilje – og kampen for et bedre liv

Publisert: 13.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Jonas LieForfatteren Jonas Lie (1833–1908). 

Introduksjon

Jonas Lie (1833–1908) sin roman Familien på Gilje (1883) er en kritisk-realistisk roman som blant annet tematiserer kvinners kår på midten av 1800-tallet. Kvinner ble ofte tvunget inn i ekteskap av fornuftshensyn siden de trengte noen som kunne forsørge dem økonomisk. Prestisje og sosial status var også viktige hensyn når man skulle inngå et ekteskap.

 

Familien på Gilje består av kaptein Jæger (faren), kona Ma og barna Thinka, Thea, Inger-Johanne og Jørgen. En sentral karakter i romanen er også huslæreren Grip. Han er på mange måter forfatterens talerør og fremmer Lie sine ideer om frihetskamp og framskrittsidealer. Inger-Johanne er sterkt fascinert av Grip og hans ideer. Han viser vei for den noe opprørske jenta og gir henne et håp for framtida.

 

 

Oppgave

Familien på Gilje – og kampen for et bedre liv

Familien på GiljeErik Werenskiold: "Familien på Gilje" (1903).  

Jobb med spørsmåla nedenfor:

 

  1. Finn fram til periodeomtalen Realisme og naturalisme i den språk- og litteraturhistoriske tidslinja, og les om det moderne gjennombrudd på sidene 12–14.
  2. Hva slags syn på framskritt var det de kritisk-realistiske forfatterne hadde? Hvordan kunne litteraturen etter deres oppfatning bidra til å skape en bedre verden?
  3. Les utdraget fra Familien på Gilje, s. 99–101. Hvilke drømmer har Grip for livet? Pek på noen idealer han her formidler at han har.
  4. Hvilke to levemåter er det Grip setter opp som en kontrast her?