Oppgave

Oppsummeringsspørsmål: poetisk realisme

Publisert: 12.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Spørsmål til fagteksten om poetisk realisme

Dramatisering av Camilla Collets "Amtmannens Døttre"; velkledde damer og herrer på spaserturFra ei dramatisering av Camilla Colletts "Amtmannens Døttre".

 

Les fagteksten og jobb med spørsmåla nedenfor:

 

  • Hva kaller vi overgangsperioden mellom romantikken og den kritiske realismen?
  • Hva er temaet i Camilla Colletts roman Amtmandens Døttre?
  • Hva ønsket Collett å oppnå med denne romanen?
  • På hvilken måte er skrivestilen i Amtmandens Døttre "romantisk"?
  • Hva skreiv Bjørnstjerne Bjørnson om i bondefortellingene sine?
  • På hvilken måte skiller bøndene i bondefortellingene seg fra idealbildet av den norske bonden som blei skapt under nasjonalromantikken?
Relatert innhold

Generelt