Oppgave

Oppsummeringsspørsmål: romantikken

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave 1

Oppsummeringsspørsmål

Brudeferden i Hardanger  

Les fagteksten om romantikken og svar på spørsmåla:

 

  1. På hvilken måte blei romantikken en reaksjon på opplysningstida på 1700-tallet?
  2. Hva var hovedtanken i Rousseaus artikkel "Samtaler om vitenskapene og kunsten"?
  3. Hvorfor blei denne artikkelen så viktig for romantikerne, tror du?
  4. Når kan vi tidfeste romantikken som litterær epoke i Europa og i Norge?
  5. Hva er sentrallyrikk?
  6. Hvilke forskjeller og likheter finner vi i lyrikken til Wergeland og Welhaven?
  7. Hva skiller nasjonalromantikken fra romantikken?
  8. Nevn tittelen på maleriet ovenfor. Hvem malte bildet, når blei det malt, og hvilken kulturell epoke hører det hjemme i?

 

 

Oppgave 2

Bildeoppgave: Wergeland og Welhaven

Kollasj med bilder av de norske dikterne Wergeland og Welhaven  

Se på bildene ovenfor:

 

  1. Hvilke bilder i kollasjen viser Henrik Wergeland, og hvilke viser Johan Sebastian Welhaven?
  2. I noen av bildene ligger det en del tilleggsinformasjon om dikterne. Kommenter to-tre av disse bildene.
Relatert innhold

Generelt