Oppgave

It's alive! – Frankensteins monster

Publisert: 19.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Boris Karloff som Frankensteins monsterBoris Karloff som Frankensteins monster

 

Klipp fra filmen Frankenstein (1910) 

 

 

Filmen i 1931-utgave:

 

 

 

 

Frankenstein Trailer 1994 

 

 

Når mennesker leiker Gud

I 1818 ga den britiske forfatteren Mary Shelley (1797–1851) ut grøsserromanen Frankenstein. Romanen har seinere blitt filmatisert en rekke ganger. Vi møter vitenskapsmennene Watson og Frankenstein. Mens Watsons mål er å komme først til Nordpolen, har Frankenstein et ikke mindre ambisiøst mål – han vil skape liv!

Han konstruerer en kropp med deler fra døde mennesker, og når han sender elektrisitet gjennom kroppen, våkner skapningen til liv. Fort viser det seg at skapningen Frankenstein har skapt, er vanskelig å styre. Han har skapt et monster som krever mer og mer av sin skaper – til slutt går monsteret til angrep og dreper folk Frankenstein har kjær.

Kritikk av det moderne prosjektet

Mary Shelley hentet inspirasjon til fortellinga si fra vitenskapelige studier på begynnelsen av 1800-tallet. Da hadde nemlig en forsker forsøkt å gjenopplive frosker ved hjelp av elektriske impulser. Romanen advarer om hvordan det kan gå når vitenskapsfolk forsøker å "leike Gud".

På den måten problematiserer romanen også framskrittstanken i det moderne prosjektet. Er alle framskritt gode? Kan menneskets higen etter stadige vitenskapelige og tekniske framskritt slå tilbake på oss selv? Hvilket ansvar har mennesker for oppdagelsene sine?

Indirekte kritiseres også fornuftstanken i det moderne prosjektet. Både Frankenstein og Watson går nærmest over lik for å få gjennomført de vitenskapelige prosjektene sine. Er menneskets jakt på stadig mer viten og kunnskap veien til lykke? Som romantiker var Shelley kritisk til hvordan sivilisasjonen fjernet menneskene mer og mer fra det som blei sett på som den naturlige tilstanden for dem – nemlig et liv i pakt med naturen.

Oppgaver

 

 

Oppgave 1

Se klippet Mary Shelley's Frankenstein summary og svar på spørsmåla:

 1. Vitenskapsmannen Watson oppdager to menn på slede i Arktis. Hvem er dette?
 2. Hvorfor forlater Frankenstein skapningen han har laget?
 3. Hvordan vil du beskrive skapningen Frankenstein har lagd?
 4. Hvordan blir han mottatt av folk når han forlater laboratoriet?
 5. Hvordan lærer Frankensteins monster seg språk og kultur?
 6. Hvordan vil du beskrive Frankensteins forhold til skapningen han har lagd?
 7. Hvorfor dreper Frankensteins skapning venner av og familien til Frankenstein?
 8. Hvorfor vil monsteret at Frankenstein skal lage en kvinnelig skapning til ham?
 9. Hva er tema og budskap i romanen?
 10. Hva er det som gjør Frankenstein-monsteret ondt? Er det ondt fra naturens side eller er det kulturen, altså erfaringer og hendelser, som gjør ham ond? Diskuter.
 11. Finner Frankenstein lykken i sine vitenskapelige studier?
 12. Hvilket syn hadde romantikerne på sivilisasjon og utvikling? Og hvordan kommer dette til uttrykk i romanen?

 

Oppgave 2

Se klippet fra filmatiseringa av Frankenstein og svar på spørsmåla:

 1. Hva forteller Frankenstein om forarbeidet til eksperimentet sitt?
 2. Hvilken stemning preges scenen av?
 3. Hvorfor tror du forfatteren og filmskaperen har valgt et slikt miljø og stemning?
 4. "Now I know how it feels like to be God", utbryter Frankenstein da han har vekket skapningen til liv. Hvorfor tror du dette er et viktig sitat fra boka?

Oppgave 3

Les fagteksten Skrekkfilm. Denne teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida.

 1. Hva kjennetegner monstrene i skrekkfilmer?
 2. Skrekkfilmer forteller mye om hva mennesker er redde for i ulike kulturer. Hvorfor oppfattes Frankenstein-monsteret truende på den tida den første Frankenstein-filmen blei lagd?
 3. Sammenlikn dette monsteret med "monstrene" i et par moderne skrekkfilmer. Hva kjennetegner dagens monstre, og hvordan skiller de seg fra Frankensteins monster?
 4. Hvorfor er vi redde for nettopp slike "monstre" i dag?
 5. Hva har dagens "monstre" felles med de monstrene vi kjenner fra norske eventyr, sagn og folkeviser?

 

 

Relatert innhold

Faglig