Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Faktorisere andregradsuttrykk ved hjelp av nullpunktmetoden

Publisert: 19.08.2013, Oppdatert: 28.02.2017