Bilde

Fordeling av faste stoffer og vann hos ulike dyregrupper

Publisert: 29.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Tabell som viser vanninnhold i ulike dyregrupper.

Hos dyr med åpent blodkarsystem skilles det ikke mellom vevsvæske og blodplasma1 .

Relatert innhold

Aktuelt stoff