Veiledning

Med sannheten som rettesnor

Publisert: 21.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

MIKverksted reporteren sidespalte  

Huskelappen

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt.

 

Du er selv ansvarlig for at det du publiserer, er sant.

 

Dersom du ikke er helt sikker på den informasjonen kilden kommer med, må du kryssjekke informasjonen mot andre kilder.

 

Sørg for at begge parter i en konflikt kommer til orde.

 

Egne og andres interesser bør ikke påvirke den jobben du gjør som journalist.

 

Vern om kildene dine.

 

Husk at ord og bilder kan drepe!

 

 

 

Ressurser

Journalistikkens "grunnlov"

 

Nyttige tips når du skal prøve deg som journalist, finner du i NRK skoles

 

Journalisthandbok for elevar 

 

 

Personportrett i media

 

I denne videoen nevner Sven Egil Omdal to viktige stikkord for hva som er god journalistikk:

  • respekt
  • gjenkjennelse

 

Vær varsom-plakaten

Husk at ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!


 

Klipp fra filmen En helt vanlig dag på jobben.

Journalistikk må bygge på fakta

Da en amerikansk radioreporter i 1938 avbrøt et musikkprogram for å melde om kraftige eksplosjoner på Mars etterfulgt av merkelige observasjoner på jorden, strømmet folk ut i gatene i panikk. Sjelden har en journalist opplevd en slik spontan reaksjon på en radioreportasje. Problemet var bare at den informasjonen som ble formidlet, ikke var sann, men derimot innledningen til den fiktive radiofortellingen The War of the Worlds (Klodenes kamp).

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt. Journalisten må derfor alltid ha som rettesnor å formidle det som er sant.

I mange tilfeller er folk uenige om hva som er den virkelige sannheten. Da er det journalistens oppgave å informere på en objektiv måte om de ulike oppfatningene som finnes.

Det kan likevel være situasjoner der en slik objektivitet ikke er på sin plass. Når militære styrker meier ned hundrevis av uvæpnede sivile demonstranter, må det være lov for journalisten å stille seg på ofrenes side i konflikten.

Vurder kildenes troverdighet

Kilder kan lyve eller fordreie sannheten. Da er det journalistens oppgave å vurdere kildenes troverdighet. Det kan du blant annet gjøre ved å oppsøke ulike kilder og holde det de sier opp mot hverandre.

Vanligvis oppgir du navnet på de kildene du bruker. Men av og til sitter kilden inne med informasjon som kan true kildens eget liv og sikkerhet. Da kan du referere til en anonym kilde. Men du må kunne gå god for den informasjonen kilden kommer med. Det som kommer på trykk, eller går på lufta, er det uansett du som står ansvarlig for.

Alle fakta må sjekkes nøye. Husk at informasjonen du finner på Internett, ikke nødvendigvis er korrekt. Bruk sikre kilder, og kryssjekk den informasjonen kildene kommer med.

Journalistisk integritet

Som journalist skal du opptre som uavhengig, både i forhold til ulike grupperinger i samfunnet, og i forhold til egne, private interesser. Ikke opptre som mikrofonstativ for alle som ønsker publisitet. Det er ikke alle historier som fortjener å bli fortalt. Vær Varsom-plakaten har et eget kapittel om journalistisk integritet.

Det er lett å la seg friste til å gjøre en god historie enda litt bedre. I filmen En helt vanlig dag på jobben er vi blant annet vitne til hvordan journalistene i skandalepressen "regisserer" situasjoner som siden formidles gjennom helsides reportasjer.

Mange TV-debatter og pressebilder er et resultat av journalistisk regi. En viss regi er viktig for å få en god debatt eller et godt bilde. Men den virkeligheten du formidler, må være sann. Menneskene den handler om, må kunne kjenne seg igjen i den.

Ord kan drepe

Dersom du har lovet en kilde at navnet ikke skal bli kjent, må du ikke la deg presse til å offentliggjøre dette. Kildevern er et viktig prinsipp i all journalistikk.

Det du sier eller skriver som journalist, og de bildene du publiserer, blir sett og hørt av mange mennesker. Negativ omtale kan få store konsekvenser for folks omdømme, og for tilliten til en institusjon eller en bedrift. Du må derfor være helt sikker på at det du formidler, er riktig. Ikke tillegg en person meninger vedkommende selv ikke har gitt uttrykk for. En korreksjon i etterkant går de fleste hus forbi.

Journalistikk er et mektig våpen som kan ødelegge menneskers liv. Tenk derfor gjennom hvordan du selv ville reagert dersom saken handlet om deg og dine nærmeste før du trykker på publiseringsknappen.


Relatert innhold