Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos fugl"

Publisert: 05.02.2014, Oppdatert: 03.08.2017
Lundtrupal

Fuglene bruker mye tid og energi på å få fram avkom. De viser også stor variasjon i sine formeringsstrategier. Gjennom refleksjonsoppgavene nedenfor vil du kunne forstå mer om disse tilpasningene og strategiene.

Stokkand som ligger og ruger på eggene sineStokkendene bygger reir av plantedeler, som de så isolerer med dun. Deretter ruger de på de 9–13 eggene sine i underkant av 30 dager. 

Rørsanger som mater en gjøkungeRørsanger som mater en gjøkunge. 

Blåfotsuler i paringsdansBlåfotsuler i paringsdans.

  1. Fuglene bruker mye tid og energi på å bygge reir, ruge på egg og pleie ungene. Hva er gevinsten fuglene har fra en slik komplisert og energikrevende formeringsatferd?

  2. HavsulekoloniHavsuler i Gjesværtrappan.Noen steder i Norge, slik som Gjesvær i Finnmark og på Røst ytterst i Lofoten, finnes det store fuglefjell der tusenvis av sjøfugl hekker. Hva mener du er fordelene og ulempene for fuglene ved å hekke i kolonier på denne måten?

  3. Den afrikanske strutsen (Struthio spp.) legger egg i store reir på savannen. Flere hunner bygger reir sammen og legger eggene sine her. Hva tjener strutsen på denne atferden, tror du?

  4. Noen fugler er monogame, de har samme partner hele livet. Knoppsvanen (Cygnus olor) er et eksempel på dette. Hvilke fordeler og ulemper tror du en monogam formeringsatferd blant fugler innebærer?

  5. Vendehals - en spettfugl som hekker i Europa.Vendehals.Bruk eksterne kilder og finn ut hva som særpreger formeringen til gjøk (Cuculus canorus) og vendehals (Jynx torquilla).  6. Hva slags kvaliteter har fugleegget som gjør at formeringen hos fugl er en tilpasning til et liv på land?

  7. Fuglene har en rekke raffinerte paringsritualer og driver aktiv kurtise. Men hvordan foregår selve paringen og befruktningen?
Relatert innhold

Aktuelt stoff for