Veiledning

Forslag til årsplan – påbygging, NDLA naturfag

Publisert: 15.08.2013, Oppdatert: 20.06.2017
Voksenopplæring Detaljert forslag til årsplan. Dette er en av mange måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk som også kan knyttes til aktuelle læreplanmål under andre hovedområder. Årsplanen er vedlagt som redigerbar tekstfil og pdf.

 

UkeMd.TemaKompetansemål
34aug.Generelle læreplanmål
Forskerspiren
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturvitenskapenes særpreg, historie og metoder
 • naturvitenskapelig språk og sjangere
 35 aug.Forskerspiren
Åpent forsøk
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 36 sep.Bærekraftig utvikling
Ekskursjon (suksesjon
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 37 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 38 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 39 sep.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 40 okt.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
 42 okt.Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 43 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkEnergi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 44 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkEnergi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 45 nov.Energi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 46 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 47 nov.

Energi for framtida
Energikilder og energibærere

 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 48 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Energikilder og energibærere
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 49 des.Oppsummering energi
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 50 des.Stråling og radioaktivitet Elektromagnetisk stråling, nordlys
 • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 51 des.Stråling og radioaktivitet
Ozon i atmosfæren
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 51/1 des./jan.Juleferie 
 2 jan.Stråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 4 jan.Stråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt og klima
Konsekvenser av økt oppvarming
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 5 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Stråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 6 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Stråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 7 feb.

Stråling og radioaktivitet
Teknisk og medisinsk bruk av ioniserende stråling

 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
 9 feb.Stråling og radioaktivitet
Stråling fra verdensrommet
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
 10 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 11 marsOppsummering stråling og radioaktivitet
 • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
 12 marsBioteknologi
Gener og proteiner
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 13 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Bioteknologi
Gener og proteiner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 14 mars/apr.Bioteknologi
Krysning og genmodifisering
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
 15 apr.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Bioteknologi
Medisinsk bruk av bioteknologi
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 16 apr.Påskeferie 
 17 apr.Bioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 18 apr./mai Bioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 19 maiOppsummering
bioteknologi
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 20 maiOppsummeringoppsummering av sentrale sammenhenger i faget
 21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamener, arrangementer og fridager. Mai/juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodellen).