Fagstoff

Forsøk: Pyrolyse

Publisert: 18.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hensikt

Vi skal undersøke hva som dannes nå en trebit blir varmet opp uten lufttilførsel.

Forsøk av pyrolyse. Illustrasjon. Pyrolyse 

Utstyr

Briller
Trebit
Brenner
Reagensglass (pyrex)
Propp med hull til reagensglasset
Vinklet glassrør med spiss ende
Stativ.

Framgangsmåte

  1. Legg en trebit i reagensglasset og monter det på skrå som vist på figuren.
  2. Varm opp trebiten og tenn på gassen som strømmer ut.
  3. Fortsett oppvarmingen til det ikke skjer noe mer i glasset.

Resultat og observasjoner

Undersøk og beskriv væsken som er dannet, og hva som er igjen av trebiten. Hva har skjedd under oppvarmingen?

Relatert innhold