Oppgave

Fortelletempo

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Tid og fortelletempo

Oversvømmelse i Akerselva, med store vannmasser  

 

Les fortellinga H2O  av Thomas J.R. Marthinsen.

  • Forklar hva vi mener med fortelletempo.
  • Hvordan er fortelletempoet i denne teksten? Gi eksempler som underbygger svaret ditt.
  • Hva slags virkning har fortelletempoet i denne fortellinga?

 

Du kan også lytte til teksten om du foretrekker det:

 

 

  

Relatert innhold

Faglig

Generelt