Fagstoff

Skylappjenta – en historie om identitet

Publisert: 08.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Iram Haq, Khalid Hussain og Anita Uberoi

Iram Haqs kortfilm Skylappjenta utkom i 2009. Her skal vi se filmen og belyse noen problemstillinger som reises.

På bildet ser du, foruten Iram Haq, Anita Uberoi (skuespiller) og Khalid Hussain (forfatter og filmregissør). Alle tre har på hver sin måte vist oss hvor vanskelig jakten på identitet er for to-kulturelle ungdommer.

 

 

Iram Haq (1976) kjenner du kanskje igjen fra rollen som Fatima i Robert Stoltenbergs TV-serie Borettslaget. Her spiller hun datteren til en svært tradisjonsbunden pakistansk far. Iram Haq har selv pakistansk-norsk bakgrunn. Da hun var 14 år, ble forholdet til familien svært konfliktfylt, og hun brøt kontakten. I intervjuer har hun beskrevet seg som en slags Pippi Langstømpe; som en som tidlig måtte ta ansvar for sin egen oppdragelse. Hennes gamle verden raste sammen, og uten rollemodeller eller definerte forbilder måtte hun bygge opp et nytt liv, kun med utgangspunkt i seg selv. Som Fatima i Borettslaget og Jasmin i Import Eksport viser Iram Haq viktige sider ved det å være tokulturell i Norge. I hennes egne filmer Skylappjenta og Jeg er din tar hun utgangspunkt i seg selv og dikter videre. I begge filmene går hovedpersonene inn for det som virker å være en god løsning der og da, men som viser seg å være en inngangsportal til nye problemstillinger. Hovedpersonene strever med å finne sin plass i en kaotisk verden og jakter på tilhørighet og identitet. De strever med de store spørsmålene: Hva gjør oss til den vi er? Hva har vi i bagasjen, og hva har dette å si for følelser og handlinger og for hvordan vi opptrer i møte med andre?

 

Før du ser filmen, bør du tenke over uttrykket å ha skylapper og hva det innebærer.
skylapp

lærlapp som man festet til bisselet på hesten for å hindre den i å se til siden. Å "ha skylapper": å være trangsynt og lite smidig

skjul

Diskuter

 • Se filmen og diskuter hvilke eventyrskikkelser dere kjenner igjen. Hva forbinder dere med disse eventyrfigurene?
 • Hva tenker dere på som "typisk" norsk i filmen, og hva tenker dere på som "typisk" fremmedkulturelt?
 • Hvilke stereotypier kjenner dere igjen?
 • Med utgangspunkt i filmen: Hvilke utfordringer står tokulturelle overfor?
 • Les i rammen over om Iram Haq. Hvordan reflekteres hennes egen bakgrunn i filmen?

 

Analyser filmen

 1. Eventyret om Rødhette finnes i flere versjoner. De fleste kjenner Brødrene Grimms versjon. Hva går i korthet denne versjonen ut på?
 2. Hva kan moralen være i Brødrene Grimms versjon?
 3. På hvilken måte avviker Iram Haqs versjon av eventyret fra Brødrene Grimms? Synes du Skylappjenta har en moral?

Rødhette. ilustrasjon.Rødhette   
 Rødhette/Skylappjenta og metaforer

 1. Er den røde hetten en metafor? Forklar eventuell betydning.
 2. Hvorfor har Iram Haq valgt å gi sin heltinne en skylapplue og ikke en rød hette? Hva kan skylappluen stå for?
 3. Rødhette/Skylappjenta er kvinnelige heltinner. På hvilken måte? Hva er likt, og hva er forskjellig?
 4. Hva kan matpakka med brunost være en metafor for?

  Soria Moria slott. Maleri.Askeladden 

Askeladden

 1. Askeladden er en mannlig helt. Hva kjennetegner denne figuren i eventyrene til Asbjørnsen og Moe?
 2. Sammenlign Rødhette og Askeladden. Hva er likt, og hva er forskjellig? Kan vi knytte dette til kjønnsroller?
 3. Askeladden blir ofte sett på som "typisk" norsk. Hva er det med eventyrfiguren som gjør at han oppfattes slik? Hvordan underbygger Iram Haq dette i filmen, og hvorfor gjør hun det?

Øvrige karakterer

 1. Sammenlign mor og bestemor i Grimm-versjonen med Skylappjenta.
 2. Hva kan ulven i Grimm-versjonen stå for? Og hva/hvem er ulven i Skylappjenta?

Avslutning

 1. Hvordan avviker Skylappjentas avslutning fra Rødhette-versjonen?
 2. Har Skylappjenta en lykkelig slutt? Forklar.

Filmeffekter

 1. Hvordan bidrar musikken i Skylappjenta?
 2. Hva er skildret i animasjon? Hvorfor?
 3. Hvordan bidrar eventyrsjangeren til vår tolkning av Skylappjenta?

Drøft

"Eventyrene bærer med seg spor fra kulturen den springer frem fra. De forteller om hvordan mennesker oppfatter seg selv, hvilke verdier som fremsettes og hva som blir ansett som rett og galt".1 

 1. Drøft Skylappjenta i lys av denne beskrivelsen av eventyr. Hvilke verdier fremsettes? Hva er rett? Og hva er galt?
 2. Ulike kulturer har ulike verdier og tradisjoner. Dette påvirker hva som legges vekt på i oppdragelsen av barnet. Hvordan kommer dette til uttrykk i Skylappjenta?
 3. Hvorfor kan det å bli "for norsk" oppleves skremmende for en fremmedkulturell foreldregenerasjon?
 4. Barn med røtter i flere kulturer går ofte gjennom ulike sosialiseringsprosesser hjemme, i barnehagen og i skolen. På hvilken måte belyser Skylappjenta dette?

Les mer

«Third Culture Kids»   Knytt Skylappjenta til problemstillinger i denne fagteksten.

Se på begrepene Integrering  og assimileringAssimilering betyr "å gjøre lik". Assimilering beskrives gjerne som en politikk som en stat eller regjering fører overfor en språklig og kulturell minoritet for å gjøre den mest mulig lik flertallet i befolkningen. I Norge ble denne politikken ført overfor samene. Vi refererer også ofte til det som en fornorskningsprosess. i lys av filmen.