Oppgave

Ekteskap på tvers av kulturer

Publisert: 06.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Ekteskap mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn

  

Se videoklippet og jobb deretter med spørsmåla nedenfor.

 

  1. Omar Jobe har vært gift med ei norsk kvinne. Hva meiner han er årsakene til at ekteskapet ikke varte? Og hva opplevde han som spesielt vanskelig?
  2. Er det bare han selv som har opplevd denne typen problemer i et forhold med ei norsk kvinne?
  3. Hvilke ønsker og forventninger til et ekteskap har Jobe i utgangspunktet? Hva er idealet hans?
  4. Hvordan reagerte det tamilske miljøet på at Suthahar Kumarasamy giftet seg med ei norsk kvinne?
  5. Hvorfor giftet han seg?
  6. Kumarasamy meiner det er naturlig at han tilpasser seg norske forhold. Hvordan grunngir han dette?
  7. Intervjueren nevner at Jobe og Kumarasamy kommer fra samfunn som er mannsdominerte. Hva ligger i dette begrepet?