Fagstoff

Anmelde sikkerhetsbrudd

Publisert: 06.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Forbrukerrådet

Alvorlig datakriminalitet og sikkerhetsbrudd som datainnbrudd, informasjonstyveri, identitetstyveri, databedrageri og lignende skal anmeldes til politiet.

PolitimannPoliti med beslaglagt laptop etter datainnbrudd på over 100 datamaskiner!
Fotograf: Trond Sørås

Retningslinjer for anmeldelse

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har laget noen retningslinjer for hvordan en slik anmeldelse bør utformes, og hva den bør inneholde. I anmeldelsen bør det stå

 1. navn, adresse og telefonnummer til den som anmelder saken
 2. en beskrivelse av hva slags lovbrudd anmeldelsen gjelder, og en oversikt over fakta i saken
 3. eventuell dokumentasjon som viser hva som har skjedd, og som kan være bevis i saken. Hvis det finnes vitner, bør kontaktinformasjon til disse være med.
 4. eventuelle mistenkte. Hvis det er konkret mistanke til bestemte personer, bør disse oppgis med navn, adresse og/eller annen identifikasjon.
 5. hvilke straffebestemmelser du mener er brutt
 6. hva som er gjort før anmeldelsen overfor mistenkte personer og når det gjelder sikring av bevis
 7. om du mener lovbruddet gir grunnlag for erstatningsansvar, og størrelsen på erstatningskravet. Det er viktig å opplyse om at du ønsker at politiet skal ta erstatningskravet med i en eventuell straffesak.

Hvem skal anmelde?

Hvis lovbruddet gjelder den virksomheten du jobber for, kan du ikke på egen hånd levere en anmeldelse. Det er egne regler i ulike lover om hvem som kan be om at noen skal tiltales og eventuelt straffes. I utgangspunktet er det virksomhetens styre som skal ta beslutning om anmeldelse, men dette er ofte delegert til daglig leder eller andre i virksomhetens ledelse. Det samme gjelder for krav om erstatning.

Lenke: NorSIS eksempel på anmeldelse 

Alvorlig datakriminalitet skal anmeldes til politiet.