Fagstoff

Avbruddsfri strømforsyning

Publisert: 06.09.2013, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forbrukerrådet

Siden datamaskiner er avhengige av strøm for å fungere, er dette et svakt punkt sett fra et driftssikkerhetssynspunkt.

StrømforsyningDatamaskiner er avhengige av strøm for å virke.

NVE arbeider Det er viktig å sikre seg mot langvarige strømbrudd.
Fotograf: Jan Djenner

Strømbrudd

Et uventet strømbrudd fører ikke bare til at maskinen stanser, vi risikerer også å miste data som ikke er lagret. Enkelte programmer kan også få problemer hvis maskinen slås av uten at programmet først er avsluttet på en ordentlig måte.

En løsning på problemet er å installere en enhet for avbruddsfri strømforsyning – Uninterruptable Power Supply, forkortet UPS. En avbruddsfri strømforsyning er et batteri som kobles mellom datamaskinen og strømtilførselen. Datamaskinen får da strøm fra batteriet, som igjen lades kontinuerlig fra den vanlige strømtilførselen. Hvis strømmen plutselig skulle bli borte, vil datamaskinen fortsatt få strøm fra batteriet, og når strømmen kommer tilbake, blir batteriet ladet opp igjen.

Hvis strømbruddet blir langvarig, får vi fortsatt mulighet til å lagre data og avslutte alle programmer før batteriet er tømt. Det finnes programvare som kan gjøre dette automatisk når batteriet begynner å gå tomt for strøm.

Avbruddsfrie strømforsyninger løser også et annet problem. Mange av komponentene i datamaskinen er følsomme for variasjoner i strømstyrken, og et plutselig strømsjokk, for eksempel ved lynnedslag, kan ødelegge maskinen. En avbruddsfri strømforsyning vil sørge for at datamaskinen hele tida får jevn strømstyrke og spenning.

 

Et uventet strømbrudd fører ikke bare til at maskinen stanser, vi risikerer også å miste data som ikke er lagret.