Fagstoff

Framstilling av plast

Publisert: 14.07.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Plastmateriale: Plastbøtter

Plast er fellesnevneren for en stor gruppe kunstig framstilte materialer med ulike kjemiske sammensetninger og bruksområder. Materialene blir ofte kalt kunststoffer med bakgrunn i at de fleste er kunstig framstilte. Plastbenevnelsen kommer av at alle plastmaterialene vil befinne seg i det plastiske (formbare) tilstandsområdet under framstillingen.

PlastmolekylerPlastmolekyler
Et plastmolekyl kan inneholde fra 1000 til 100.000 atomer.

Film om plast 

PlastbøtterPlastbøtter
Plastmaterialene blir delt inn i to hovedgrupper;
termoplast og herdeplast: 

Karakteristisk for alle er at de er bygget opp av svært store molekyler, molekyler som blant annet inneholder grunnstoffet karbon (kjemisk formel C).

Det blir benyttet to hovedmetoder for framstilling av plast, halvsyntetisk og helsyntetisk. Ved begge metodene benytter en seg av kunstig framstilling. I tillegg kommer plast framstilt av naturgummi, basert på naturgummi fra tre.

Ved den halvsyntetiske framstillingen bruker en store molekyler fra naturen og tilpasser dem til formålet. Til denne gruppa hører celluloseplast basert på cellulose i tre og bomull.

Ved den helsyntetiske framstillingen bygger en opp de store molekylene fra mindre enheter. De fleste plasttypene hører til i denne gruppa. Videre er de fleste plasttypene framstilt av hydrokarbonolje, våtgass og kull der grunnstoffet karbon er en viktig bestanddel.

En annen betegnelse for plast med hydrokarboner som opprinnelse er «organisk materiale», i og med at utgangspunktet er rester fra dyr og planter slik jordolje er. De store molekylrekkene dannes ved at enkeltmolekyler (monomerer) knytter seg sammen og danner store kjeder. Denne prosessen kalles polymerisasjon.