Fagstoff

Oppdatering av andre programmer

Publisert: 04.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Forstørrelsesglass

I tillegg til operativsystemet er det ofte mange andre programmer på en datamaskin som også må oppdateres, og som ikke er inkludert i de automatiske oppdateringene.

DatavirusAntivirusprogrammene på en pc bør alltid være oppdaterte. 

 

e-postE-post-programmer og andre kontorpakke-programmer bør oppdateres regelmessig.
Fotograf: Trond J. Strøm
 

 

Kvinne med laptopLag en plan over hvilke programmer som må oppdateres, og når det bør skje.
Fotograf: Somos Images
 

For Apple Mac blir for eksempel ikke programmer som er kjøpt via App Store automatisk oppdatert, og Windows Update sjekker ikke oppdateringer for programmer som kommer fra andre produsenter enn Microsoft.

Noen programmer sjekker automatisk – eller spør deg om du ønsker å sjekke om det finnes oppdateringer – når det startes. For andre må du selv sjekke om det er kommet oppdateringer.

I en del tilfeller kan du også velge om oppdateringer skal gjøres automatisk. For noen typer programmer er dette fornuftig. For eksempel bør antivirusprogrammer, nettlesere og programkomponenter som Java og Flash alltid være oppdatert med nyeste versjon.

Men automatiske oppdateringer har også ulemper. Det kan føre til at maskinen går tregere, og at oppstart tar lengre tid. Automatiske oppdateringer kan også skape problemer hvis maskinen er koblet til en internettforbindelse som har begrenset kapasitet.

Oppdateringsplan

Det er derfor fornuftig å lage en oppdateringsplan for den programvaren virksomheten bruker. En god løsning er å dele programmer i tre kategorier:

  • programmer som krever automatisk oppdatering
  • programmer som bør oppdateres regelmessig
  • programmer som ikke krever oppdatering

Programmer som krever automatisk oppdatering, er typisk antivirusprogrammer, operativsystemer, nettlesere og andre programmer som er kritiske for sikkerheten eller spesielt utsatte.

Programvare som bør oppdateres regelmessig, er alle programmer hvor det ikke er kritisk for sikkerheten å sjekke om det er kommet oppdateringer hver gang maskinen startes eller hver gang programmet brukes, men som likevel bør oppdateres regelmessig for å få med feilrettinger og nye funksjoner. Dette gjelder de fleste vanlige brukerprogrammer som for eksempel Office-pakker.

Programvare som ikke krever oppdatering, er ofte spesialprogrammer eller programmer som ikke kommuniserer via Internett. For slike programmer kommer det vanligvis heller ikke sikkerhetsoppdateringer, og eventuelle oppdateringer gjøres gjerne i forbindelse med nye versjoner.

Når du har identifisert hvilke behov for oppdatering ulike programmer har, må du konfigurere de programmene som krever automatisk oppdatering, for dette. I planen bør det stå hvilke programmer dette gjelder, og hvor ofte du skal kontrollere at alle oppdateringer blir installert. For maskiner som står som servere, bør dette helst gjøres ukentlig, mens det for brukermaskiner kan være tilstrekkelig med månedlig eller kvartalsvis kontroll.

For programmer som ikke krever regelmessig oppdatering, lager du en plan for hvor ofte du skal sjekke om det er kommet oppdateringer. Det kan variere for ulike programmer, så det bør være mulig å skrive inn i planen når siste oppdatering ble gjort.

Til sist bør planen inneholde en oversikt over når du skal sjekke om det er kommet nye versjoner av programmer som ikke krever oppdatering.

Fornye gamle programmer

Det er viktig å være klar over at produsenten før eller seinere stanser oppdatering av gamle programversjoner. Microsoft annonserte for eksempel at kundestøtten for Windows XP avsluttes den 8. april 2014. Etter denne datoen kommer det ikke flere sikkerhetsoppdateringer, og maskiner som bruker dette operativsystemet, må enten kasseres eller oppgraderes med et nyere operativsystem hvis sikkerheten skal ivaretas.

Dette er vanligvis ikke noe problem, siden de fleste maskiner blir skiftet ut før programmene blir så gamle at oppdateringer stanses. Men i noen tilfeller brukes maskiner til dedikerte oppgaver som ikke krever at de oppgraderes, for eksempel i prosessindustrien, der den eneste oppgaven til en maskin kan være å styre en produksjonsmaskin, eller på et lager, der maskinen ikke gjør noe annet enn å motta og skrive ut pakkelister.

Hvis slike maskiner har en kobling mot Internett, må de skiftes ut eller oppgraderes hvis programprodusenten stanser sikkerhetsoppdateringer.

Du bør lage en oppdateringsplan for den programvaren virksomheten bruker.