Fagstoff

Holde Apple Mac-maskiner oppdaterte

Publisert: 04.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Forstørrelsesglass

På samme måte som Windows må også Apples Mac OS oppdateres regelmessig for at sikkerheten skal være ivaretatt.

Som for Windows har ikke nødvendigvis alle oppdateringer av Mac OS med sikkerhet å gjøre, men maskinen bør uansett holdes oppdatert for å unngå feil og problemer.

Fra versjon 10.5 søker Mac OS automatisk etter nye oppdateringer når maskinen er koblet til Internett, men som standard blir du først spurt om du vil installere oppdateringen.

Oppdateringer av programvare for Mac IOSOppdateringer av programvare for Mac IOS.
Opphavsmann: Apple Inc.
 

Hvis du er usikker på hva oppdateringen gjelder, kan du klikke på Show Details. Da vises en oversikt over hvilket eller hvilke programmer som vil bli oppdatert, og en forklaring på hva oppdateringen gjør.

Ny programvare tilgjengelig for Mac IOSNy programvare tilgjengelig for Mac IOS.
Opphavsmann: Apple Inc.
  

Hvis du velger å utsette installasjon av en oppdatering, kan du installere den seinere ved å velge Software Update (Programvareoppdatering) fra Apple-menyen.

Konfigurere Apple Software UpdateKonfigurere Apple Software Update.
Opphavsmann: Apple Inc.
  

Du åpner Apple Software Update ved å klikke på Software Update-ikonet i System Preferences.

Programvareoppdatering i Mac IOS. Programvareoppdatering i Mac IOS.
Opphavsmann: Apple Inc.
 

Du kan velge om maskinen skal se etter nye oppdateringer daglig, ukentlig eller månedlig, og om oppdateringene skal lastes ned automatisk. Hvis maskinen er koblet til Internett og brukes regelmessig, bør du minimum velge ukentlig og helst daglig.

Legg merke til at selv om oppdateringer lastes ned automatisk, må du fortsatt bekrefte at du vil installere dem. Av den grunn bør en maskin som ikke skal brukes på en stund, ikke stå koblet til Internett påslått.

App Store-programmer

Software Update oppdaterer alle programmer som hører til Mac OS, men den sjekker ikke oppdateringer for programmer som er kjøpt fra Mac App Store. For å oppdatere disse programmene må du åpne App Store og klikke på «Updates» i menyen øverst i vinduet. Da viser en oversikt over hvilke programmer som har oppdateringer, og du kan velge hvilke du vil installere.

 

Selv om Mac OS automatisk laster ned nye oppdateringer, blir de ikke installert før du godkjenner det.