Fagstoff

Holde Windows pc-er oppdatert

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Windows

Windows kan ha svakheter som kriminelle kan utnytte for å få tilgang til maskinen. Når slike svakheter oppdages, sender Microsoft ut en oppdatering som retter problemet gjennom en funksjon som kalles Windows Update.

Svakheter i operativsystemer, nettlesere og annen programvare kan utnyttes av personer som ønsker å få tilgang til data som ligger på maskinen, til å installere uønskede programmer eller til å overta kontrollen over maskinen. Slike svakheter kalles gjerne for sikkerhetshull, og programvareprodusentene kommer derfor med regelmessige oppdateringer som «tetter hullene» etter hvert som de oppdages.

Alle oppdateringer har ikke nødvendigvis med sikkerhet å gjøre. Det kan også være retting av feil, støtte for nytt tilleggsutstyr eller forbedringer av eksisterende funksjoner. Men det er uansett svært viktig å holde operativsystemet oppdatert.

Windows har en innebygget funksjon kalt Windows Update som automatisk laster ned og installerer oppdateringer via Internett. Denne funksjonen bør være slått på.

Les mer om Windows Update her. 

Konfigurere Windows Update

Du åpner Windows Update fra kontrollpanelet eller ved å klikke på start-knappen og skrive «Windows Update» i søkefeltet.

Fra «Windows Update»-vinduet kan du

  • søke etter nye oppdateringer
  • endre innstillingene for hvordan oppdateringer skal lastes ned og installeres
  • se en logg over hvilke oppdateringer som er installert tidligere
  • gjenopprette eventuelle skjulte oppdateringer

Søke etter nye oppdateringer

Hvis du er usikker på om en maskin er oppdatert, kan du be Windows om å se etter nye oppdateringer. Dette bør du gjøre hvis

  • Windows akkurat er blitt installert eller installert på nytt på maskinen
  • maskinen ikke har vært i bruk på en stund
  • maskinen ikke har vært koblet til Internett på en stund
  • automatiske oppdateringer har vært slått av
  • hvis du er usikker på om maskinen er oppdatert

Windows leter etter oppdateringerWindows Update leter etter oppdateringer til maskinen.
Opphavsmann: Microsoft
 

Endre innstillinger for Windows Update

Når datamaskinen er tilkoblet Internett, kan Windows automatisk se etter nye oppdateringer og installere dem. Hvis det ikke er spesielle grunner for det motsatte, bør denne funksjonen alltid være slått på.

For maskiner som står i et nettverk, kan systemansvarlig låse oppdateringsfunksjonen slik at den ikke kan endres av brukerne. I illustrasjonen under ser du hvordan det ser ut. Valgene under «Viktige oppdateringer» og «Anbefalte oppdateringer» er grå, og teksten «Enkelte innstillinger kontrolleres av systemansvarlig» vises øverst.  Dermed er det ingen fare for at en bruker uforvarende slår av den automatiske oppdateringen.

Windows - installasjon av oppdateringer Velg hvordan Windows kan installere oppdateringer.
Opphavsmann: Microsoft
 

De fleste oppdateringer krever administrativ tilgang til Windows for å kunne installeres. Ved å huke av for valget «Tillat at alle brukere installerer oppdateringer på denne datamaskinen» vil nye oppdateringer bli installert selv om brukeren ikke har slike rettigheter.

I tillegg til oppdateringer for Windows kan vi også la Update søke etter oppdateringer for andre Microsoft-programmer, som for eksempel Microsoft Office, ved å huke av for valget «Microsoft Update».

Oppdateringsloggen

Du kan sjekke hvilke oppdateringer som er installert på maskinen ved å velge «Vis oppdateringslogg».

Oppdateringslogg i WindowsVis oppdateringslogg i Windows.
Opphavsmann: Microsoft
  

I tillegg til å vise hvilke oppdateringer som er installert, viser loggen også om installasjonen var vellykket eller mislykket, hvor viktig den er, og datoen da den ble installert.

Det kommer nye oppdateringer hver måned, så hvis loggen viser at det ikke er installert noen oppdateringer på flere måneder, eller at noen av oppdateringene er mislykket, er det et tegn på at noe er galt.

Skjulte oppdateringer

Skjulte oppdateringer er oppdateringer som er blitt lastet ned, men som du har bedt om at Windows Update ikke skal varsle deg om eller ikke installere automatisk. Hvis Windows Update er konfigurert til å installere oppdateringer automatisk, skal denne lista være tom.

 

Hvis ikke det er spesielle grunner for det motsatte, bør Windows Update alltid være konfigurert for å laste ned og installere oppdateringer automatisk.