Fagstoff

Planlegge utrulling og fallback

Publisert: 08.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Nettverkskabel

For nye systeminstallasjoner i et eksisterende nettverk må selve utrullingen også planlegges slik at driften ikke forstyrres mer enn absolutt nødvendig. I tillegg må det finnes en fallback-løsning i tilfelle noe går galt.

 

Å gjennomføre en større systeminstallasjon eller oppgradering kalles gjerne for en utrulling og krever at det lages en utrullingsplan.

 

Mann i telefonenEn utrulling av nye systeminstallasjoner må planlegges slik at de forstyrrer pågående arbeid minst mulig.

 

Utrullingsplanen skal vise

  • hva som skal rulles ut til hvilke brukere
  • en tidsplan for utrullingen
  • en oversikt over hvilke aktiviteter som må gjennomføres i forbindelse med utrullingen
  • hvem som har ansvaret for å utføre de ulike oppgavene under utrullingen

Selv om en løsning er testet på forhånd, kan det alltid skje noe som gjør at installasjonen feiler. I så fall må det finnes en plan for hvordan man skal komme tilbake til situasjonen slik den var før installasjonen startet. Dette kalles ofte en fallback-løsning.

Lenke: Eksempel på mal for utrullingsplan fra Universitetet i Oslo