Fagstoff

Planlegge sikkerhet

Publisert: 08.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Nettverkskabel

Ved alle systeminstallasjoner er det viktig å tenke sikkerhet helt fra starten av, slik at sikkerhet er bygget inn i installasjonen og ikke blir noe som legges til som en ettertanke etter at installasjonen er ferdig.

Viktig sikkerhetsspørsmål som må få svar når vi planlegger installasjonen, er blant annet:

  • Hvilke sikkerhetstiltak mot angrep skal servere og nettverk ha (antivirus, passord, brannmur, demilitarisert sone, datakryptering og så videre)?
  • Hvordan skal servere, brukermaskiner og nettverksutstyr sikres fysisk?
  • Hvordan skal sikkerhetskopiering gjøres, og hvilken kapasitet må utstyr for sikkerhetskopiering ha?
  • Er det utstyr som trenger avbruddsfri strømforsyning?

DatateknikerSikkerheten må planlegges nøye før bygging av serverrom. 

Disse og andre sikkerhetsvurderinger er behandlet i kompetansemålene ”Vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet”  og ”Aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd”