Fagstoff

HMS-system i små virksomheter

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

I en liten virksomhet er HMS-arbeidet ikke så krevende. HMS-arbeidet må tilpasses forholdene i den enkelte virksomhet. Arbeidet kan være enkelt i små bedrifter med lav risiko, det vil si med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker med videre.

HMS-arbeid er enklest i små bedrifter med få ansatte og lav risiko   HMS-arbeid er enklest i små bedrifter med få ansatte og lav risiko
Fotograf: Espen Sjølingstad Hoen
 

Miniprosjekt:
HMS-arbeid i en liten virksomhet

  • Velg en type virksomhet innenfor service og samferdsel.
  • Sett i gang systematisk HMS-arbeid.
  • Skriv en kort rapport som viser framgangsmåte og resultater.

Det er tre «perspektiver» i HMS-arbeidet – tre roller – som skal sørge for at HMS-arbeidet blir gjort riktig ut fra deres perspektiv. Det er arbeidsgiveren, arbeidstakeren og HMS-rådgiveren.
I arbeidet med denne oppgaven er det viktig å få med alle tre perspektivene.

 

Lenke:

«Helse og miljø er god butikk» 

 

Arbeidstilsynet - logo
Opphavsmann: Arbeidstilsynet
 

HMS-arbeidet behøver ikke være omfattende

Det er to forhold som påvirker omfanget av HMS-arbeidet:

  • hvor høy risiko det er for brann, ulykker, ran og andre farer
  • antall ansatte

 HMS -tabellJo høyere risiko og jo flere ansatte, desto mer omfattende er HMS-arbeidet.
Opphavsmann: Kjell Rosland
 

Hvordan kan arbeidet legges opp?

HMS-arbeidet må tilpasses forholdene i den enkelte virksomhet. I små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre behøver ikke HMS-rutinene å være omfattende.

Selv om virksomheten er lite utsatt for HMS-problemer, blir resultatene best med systematisk innsats. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er dårlig butikk å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Arbeidstilsynet viser hvordan arbeidet kan legges opp for virksomheter som er små og lite utsatt for helse-, miljø- og sikkerhetsproblemer.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner tilbyr opplæring, håndbøker og praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet. Opplæring er en del av hovedavtalen mellom organisasjonene i arbeidslivet.

Lenke: HMS-biblioteket