Fagstoff

HMS i varehandelen

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kø i kassen

Varehandelen har spesielle utfordringer. Lite plass kan gjøre det krevende å fylle på nye varer når butikken er full av kunder. Mange ansatte opplever stress, for eksempel i forbindelse med kø ved kassa og krevende kunder.


Konkurranse og lønnsomhet

Konkurransen i dagligvarehandelen øker, og kravene til lønnsomhet blir stadig sterkere. Lønnsomheten påvirkes av flere faktorer. En av disse er arbeidsmiljøsituasjonen i butikken.

HMS-arbeid er grunnlag for et godt arbeidsmiljø. Trivsel gir fornøyde ansatte, som igjen gir fornøyde kunder som kommer tilbake. Derfor er HMS-arbeid god butikk.

NHO Handel hevder at systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. 

Utfordringer i varehandelen

Hver bransje har sine spesielle utfordringer. Mange opplever det hektiske arbeidsmiljøet i varehandelen som positivt. Men det finnes en grense der presset blir for stort.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en egen brosjyre om arbeidsmiljø i dagligvarehandelen som du kan laste ned fra nettet.

Mattilsynet fører tilsyn med at detaljhandelen produserer, bearbeider og omsetter mat og drikke som er helsemessig trygg og i samsvar med hygieneregelverket.

Helse og miljø er god butikk

Systematisk HMS-arbeid er krevende, men det gir også uttelling. Jo bedre arbeidsmiljøet er, desto større er sjansen for at medarbeiderne trives, tar ansvar, arbeider effektivt og yter god service overfor kundene.

Eksempler på hva som kan kreve oppmerksomhet:

 • Varemottaket: Er mottaket plassert slik at man unngår tunge løft mellom bil og rampe/mottak?
 • Lageret: Er arbeidet på lageret tilrettelagt slik at man unngår tunge løft og uheldige arbeidsstillinger?
 • Salgsområdet: Hvordan er bemanningsplanene tilpasset store svingninger i kundepågangen?
 • Kassa: Er utstyret tilpasset ergonomiske hensyn og den enkelte ansattes behov?
 • Butikkinteriøret: Er det lagt til rette for en god arbeidsstilling ved påfylling og rydding av varehyller?
 • Kundebehandlingen: Er det klare rutiner for hvordan reklamasjoner og «vanskelige kunder» skal håndteres?
 • Psykososiale forhold: Får de ansatte god opplæring, og er det god kommunikasjon mellom de ansatte og ledelsen?

HMS-arbeid i butikken kan starte med en kartlegging av arbeidsmiljøet i hvert enkelt område.

HMS-plan

En plan må beskrive HVA som skal gjøres, HVEM som skal gjøre noe med det, og NÅR det skal være gjort.

Hva er problemet?

Hvem skal gjøre noe med det?

Når skal det være gjort?