Fagstoff

Krav til alle arbeidsgivere

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Noen HMS-plikter gjelder alle arbeidsgivere. Uansett hvilken bransje du skal jobbe i, er det en fordel å vite hvor du finner lover og regler som gjelder for bransjen. I tillegg til generelle plikter skal HMS-arbeidet tilpasses virksomhetens produkter og tjenester, størrelse og egenart.

Arbeidstilsynet, logo
Opphavsmann: Arbeidstilsynet
 

 

 

En arbeidsavtale skal være skriftligEn arbeidsavtale skal være skriftlig.
Fotograf: Roy McMahon
 

 

Gruppeoppgave:
Generelle HMS-plikter

Tenk deg at du skal ha sommerjobb i en butikk, en storkiosk eller på en bensinstasjon.

Sett deg inn i reglene som gjelder ved ansettelse.

 • Hva er en arbeidsavtale? Hva skal den inneholde?
 • Hvilke former for diskriminering er forbudt?

Gi eksempler, og drøft egne opplevelser.

 

 

Sommerjobb på bensinstasjon – hva må du passe på?Sommerjobb på bensinstasjon – hva må du passe på?
Fotograf: Morten Holm
 

Hvilke krav stilles til arbeidsgivere?

Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark, brosjyrer og skjema med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere må følge. Du finner informasjon på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Lover og regler er meget omfattende. Det er en stor fordel å vite hvor man finner gjeldende lover og regler. Vi anbefaler å bruke nettstedet regelhjelp.no. Her finner du alltid oppdatert informasjon.

Alle arbeidsgivere har omfattende HMS-plikter. Her er noen av de viktigste områdene der det er regler som gjelder alle bransjer og næringer:

 • fast ansettelse, skriftlig arbeidsavtale
 • forbud mot diskriminering på grunn av alder, seksuell orientering, politiske oppfatninger, medlemskap i fagforeninger eller politiske organisasjoner
 • yrkesskadeforsikring for alle ansatte i henhold til lov om yrkesskadeforsikring (staten har egen ordning)
 • spesielle hensyn til gravide, småbarnsforeldre og ungdom under 18 år
 • utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler
 • arbeid ved dataskjerm
 • psykisk miljø: stress, mobbing, omstilling, varsling med videre

Hos Arbeidstilsynet finner du fakta, brosjyrer, veiledninger og skjema om

 • standard arbeidsavtale
 • likebehandling i arbeidslivet
 • graviditet og arbeidsmiljø
 • småbarnsforeldres rettigheter
 • ungdom i arbeid
 • arbeidsplassforskriften
 • arbeid ved dataskjerm
 • stress på arbeidsplassen

Lov om yrkesskadeforsikring finner du på Lovdata.

HMS-krav til bransjer

I tillegg til de generelle reglene som gjelder alle arbeidsgivere, finnes det en rekke spesielle bestemmelser for visse bransjer og næringer. Hvis du for eksempel vil se hvilke HMS-krav som gjelder i skolen, slår du opp på Undervisning.

Nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1. januar 2013. På nettstedet Regelhjelp.no er det enkelt å finne hvilke krav som gjelder for hver bransje.

Spesielle HMS-krav innen service og samferdsel finner du her en fullstendig oversikt for aktuelle bransjer og næringer.