Fagstoff

Hva er helse, miljø og sikkerhet (HMS)?

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Arbeidsmiljøet virker inn på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Ulike faktorer i arbeidsmiljøet kan vurderes enkeltvis og samlet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig. Arbeidet med HMS i virksomheten skal være systematisk og omfatte alle faktorer som påvirker arbeidsmiljøet.

Læreren er svært viktig for læringsmiljøetLæreren er svært viktig for læringsmiljøet.
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
 

 

Psykososial er sammensatt av:

 • psykologi (som angår individet)
 • sosiologi (som angår samfunnet)

 

mann tar dame på rompa.foto.Ingen skal mobbes, trakasseres eller bli utsatt for annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen!
Fotograf: Tue Fiig
  

 

Gruppeoppgave:
Skolens HMS-arbeid

Ta utgangspunkt i skolen din.

Spørsmål:

 • Hva er de viktigste fysiske miljøfaktorene?
 • Hvor godt er de ivaretatt på skolen din?
 • Hva er de viktigste psykososiale miljøfaktorene?
 • Hvor godt er de ivaretatt på skolen din?

 

Riktig arbeidsstillingRiktig arbeidsstilling – en viktig del av det fysiske arbeidsmiljøet.
Fotograf: Janne Møller-Hansen
 

 

 

Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid finner vi i arbeidsmiljøloven § 3-1. 

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

Læringsmiljøet er summen av alle faktorer som kan tenkes å virke inn på elevenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, samt fysisk og psykisk helse. Elevundersøkelser og annen forskning tyder på at læreren har avgjørende betydning for læringsmiljøet.

Dette kan overføres til arbeidsmiljøet. Læreren blir her erstattet av en leder.

Arbeidsmiljøloven § 4-1 krever at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan virke inn på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Lenke: Arbeidsmiljøloven 

Loven inneholder krav om psykososialt og fysisk arbeidsmiljø.

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer

Arbeidsmiljøloven (§ 4-3)  krever at

 • arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas
 • arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten
 • arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden
 • arbeidstakere, så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

Psykososiale forhold omfatter blant annet tilrettelegging og ledelse, informasjon, opplæring, kommunikasjon og kontakt med andre, variasjon i arbeidet, innflytelse, utviklingsmuligheter, tidspress, stress og arbeidstidsordninger.

Kaffepause og trivsel: Psykososiale forhold omfatter også kontakt med kollegerKaffepause og trivsel: Psykososiale forhold omfatter også kontakt med kolleger.
Fotograf: Janerik Henriksson
  

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Arbeidsmiljøloven § 4-4 krever at bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt ut forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Fysiske forhold omfatter utforming av lokaler, tilpasning av  arbeidsbord, tunge løft, ensformig gjentakelsesarbeid, luftforurensning, etsende væsker, belysning, arbeidsredskaper, glatte gulv, støy og så videre.

Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for en arbeidstaker, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal kartlegges og risikovurderes. Deretter skal det etableres rutiner som reduserer eller fjerner risikoen. Det er kjernen i det vi kaller systematisk HMS-arbeid.

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal

 • fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • kartlegge farer og problemer
 • sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær

Virksomheten må kunne dokumentere skriftlig at dette arbeidet gjøres jevnlig.

Du kan repetere og lese mer her:

HMS-arbeid og internkontroll 

Helse, miljø og sikkerhet 

Hva er internkontroll?