Fagstoff

HMS – sett med egne øyne

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig både i nærmiljøet og i arbeidsmiljøet. Hvordan opplever du og de andre i klassen egen helse, nærmiljø og sikkerhet? Hvordan stemmer ditt begrep om helse med WHOs definisjon av helse?

Livsglade ungdommer. God helse – mer enn fravær av sykdomLivsglade ungdommer. God helse – mer enn fravær av sykdom. 

 

OPPGAVE
Hvor god er min egen helse?

Ta utgangspunkt i definisjonen på helse fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Individuelt:

 • På en skala fra 1 til 10, der 1 er svært dårlig helse og 10 er svært god helse, hvor vil du plassere deg selv med tanke på fysisk, psykisk og sosial helse?

Gruppe:

 • Hvert gruppemedlem deler sin egenvurdering.
 • Drøft hva som menes med god helse.

 

OPPGAVE
Hvor godt er nærmiljøet mitt?

Ta utgangspunkt i ditt eget nærmiljø.

Individuelt:

 • På en skala fra 1 til 10, der 1 er et svært dårlig nærmiljø og 10 er et svært godt nærmiljø, hvor vil du plassere deg selv?

Gruppe:

 • Hvert gruppemedlem deler sin egenvurdering.
 • Drøft og gi eksempler på hva som kjennetegner nærmiljøet ditt, og hva som menes med godt nærmiljø.

 

Bilde av en mann i dressbukse, skorte og slips som sitter på en trehjulsykkel med en knall gul hjelmI arbeidslivet har vi krav på en trygg og sikker arbeidsplass.
Fotograf: Corbis
 

OPPGAVE
Hvor trygt og sikkert har jeg det?

Ta utgangspunkt i nærmiljøet ditt (hjem, skole, fritid).

Individuelt:

 • På en skala fra 1 til 10, der 1 er et svært utrygt nærmiljø og 10 er et svært trygt nærmiljø – hvor vil du plassere deg selv?

Gruppe:

 • Hvert gruppemedlem deler sin egenvurdering.
 • Drøft og gi eksempler på hva som kjennetegner et trygt og sikkert nærmiljø (fysisk, psykisk, trusler, trakassering, mobbing).

Min helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse slik: «en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære – og ikke bare fravær av sykdom og lyter».

Definisjonen har vært sterkt kritisert. Den må betraktes som en visjon snarere enn et kortsiktig mål.

Et kjennetegn på helse er evnen til å møte daglige påkjenninger uten å reagere med sykdom eller mangelfull tilpasning. Jo større denne evnen er, desto bedre er helsen.

Helsen kan betraktes fra tre vinkler:

 • fysisk (legemlig; somatisk)
 • psykisk (mental)
 • sosial (samfunn; nærmiljø)

Årsakene til dårlig helse er sammensatt av genetikk/arv, miljø og sosiale forhold. Fysisk og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig.

Les mer om helsedefinisjon her: Store norske leksikon: Helse 

 

Vurdering av egen helse

Svært dårlig
helse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Svært god
helse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt nærmiljø

Nærmiljøet omfatter våre nære omgivelser: naturmiljøet, familien, vennene, skolen, idrettslaget og andre organisasjoner og arenaer. Nærmiljøet er en betegnelse på fysiske og sosiale forhold i et lokalmiljø.

Bilde av toppdommer Terje Hauge som trener et småjentelag i Olsvik.Det lokale idrettslaget betyr mye for et godt nærmiljø.
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
 

Selv om vi kan oppleve nærmiljøet forskjellig, gir det felles erfaringer. På Facebook finner vi mange grupper som tar utgangspunkt i sitt nære oppvekstmiljø: «Du vet at du er fra Moss (Hadeland, Volda, Nesseby, Eidsvoll osv.), når du …»

Folk som flytter, opplever forskjellige nærmiljø. For noen gir det et bredere og mer nyansert livsgrunnlag. For andre skaper det forvirring og utrygghet.

 

Vurdering av mitt nærmiljø

Svært dårlig
nærmiljø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Svært godt
nærmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Min sikkerhet

Hjemmet skal sikre barn og ungdom en trygg oppvekst. Når vi blir arbeidstakere, skal arbeidsmiljøloven blant annet sikre oss

 • trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • et trygt og sikkert fysisk arbeidsmiljø
 • et stimulerende psykisk arbeidsmiljø
 • fravær av trusler, mobbing, trakassering med videre

Trygghet og sikkerhet er viktig i arbeidslivet, ikke minst i mange yrker innenfor service og samferdsel.

Du kan repetere dette her:

Sikkerhet på arbeidsplassen 

Vurdering av min sikkerhet:

Svært dårlig sikkerhet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Svært god sikkerhet