Fagstoff

Det helhetlige reiselivsproduktet

Publisert: 04.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Båt ved Rådhusplassen

Det helhetlige reiselivsproduktet omfatter transport, overnatting, måltider, aktiviteter, attraksjoner og severdigheter. Mange aktører bidrar til produktet.

Skandiabankens nettbankKontoutskriften gir et godt innblikk i hvor mange ulike aktører du har hatt kontakt med før og under reisen.
Fotograf: Aleksander Andersen
 

 

 

 

 

Gutter på flyplassReiseklar for sydenferie! For at ferieturen skal bli vellykket, må det mange dyktige reiselivsaktører til.
Fotograf: Magnus Reneflot
 

Alle dem jeg møtte

Når du kommer hjem fra en feriereise, har du møtt en rekke reiselivsaktører. Det ser du kanskje aller best når nettbanken viser hos hvor mange ulike bedrifter du har trukket bankkortet ditt. Noen av disse bedriftene traff du kanskje litt tilfeldig, andre var en viktig og planlagt del av reiseopplevelsen. Uansett vil kontooversikten være en god illustrasjon på hvor sammensatt en reiselivsopplevelse kan og skal være.

Reiseliv er samspill

Om du skal arbeide i reiselivet, er det viktig å forstå hvordan disse ulike reiselivsaktørene sammen skaper en total reiseopplevelse.

I dette temaet skal vi først og fremst bruke den norske forskeren Georg Kamfjord sin modell for det helhetlige reiselivsproduktet. Vi velger Kamfjords modell fordi den har vært og er sentral i utviklingen av norsk reiseliv.

Analysemodellen

Du vil kanskje spørre om hva som er vitsen med å bruke en teoretisk forskningsmodell når målet er å gjøre ting lettere å forstå, mer praktisk og aller helst knyttet til vår egen hverdag.

Kamfjords modell har blitt internasjonalt anerkjent nettopp fordi den kan brukes slik. Den gir både reisende, elever, studenter, ansatte og etablerere et bedre utgangspunkt for å forstå hvordan og hvorfor gode reiselivsopplevelser stort sett alltid skapes i lokale samarbeid.