Oppgave

Diskusjonsoppgave: Spørreundersøkelser

Publisert: 07.08.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Denne oppgaven er knyttet til fagstoff om spørreundersøkelser. Her skal dere blant annet diskutere krav til anonymitet og hvorvidt spørreundersøkelser er representative.

1. Diskuter i klassen: Dersom dere skal gjennomføre en spørreundersøkelse på skolen, hvordan må en slik undersøkelse gjennomføres for å sikre elevenes anonymitet?

2. Hvilke typer spørsmål kan man ikke bruke i en elevundersøkelse på skolen?

3. Finn eksempler på bruk av spørreundersøkelser i media. Diskuter i hvilken grad disse undersøkelsene oppfyller kravet om representativitet.

4. Ta utgangspunkt i en spørreundersøkelse – for eksempel et «Partibarometer» i massemedia. Finn ut hvordan undersøkelsen er gjennomført, og om utvalget er representativt.

Relatert innhold

Generelt