Fagstoff

Driftsavtaler og serviceavtaler

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mekaniker henter verktøy fra en skuff

På grunn av kostnadene til driftsstøtte, og for å redusere lønnskostnadene, velger mange virksomheter å sette bort driftsstøtten til et eksternt firma som har spesialisert seg på dette.

LuftambulanseSom for luftambulansen er responstiden kritisk også for firmaer som tilbyr ulike typer IKT-service.
Fotograf: Lise Åserud
 

Det finnes flere firma som tilbyr driftsstøtte enten på timebasis, som periodisk vedlikehold eller som faste driftsavtaler der det eksterne firmaet har ansvaret for alt vedlikehold og it-drift. Mange firma tilbyr også fjernadministrering (fjerndrift) av virksomhetens nettverk.

De fleste maskinprodusenter og mange programvareleverandører tilbyr i tillegg dedikerte serviceavtaler for sine produkter.

Det finnes også firma som tilbyr såkalte katastrofeløsninger, der virksomhetens servere replikkeres til et eksternt driftssenter hver natt. Hvis det skjer noe som gjør at serverne blir ødelagt, for eksempel ved en brann, kan serverne startes opp igjen fra driftssenteret.

Et vesentlig punkt i serviceavtaler er garantert responstid. Typisk vil en avtale garantere at en tekniker er på plass og har startet jobben med å løse problemet innen et spesifisert antall timer etter at problemet er varslet.

Et vesentlig punkt i serviceavtaler er garantert responstid.