Fagstoff

Vedlikeholdsplan

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mekaniker henter verktøy fra en skuff

Vedlikeholdsplanen skal sørge for at nødvendig vedlikehold skjer regelmessig, og at noen er ansvarlig for vedlikeholdet, slik at det ikke blir tilfeldige oppgaver som bare blir gjort når det oppstår en feil.

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal utføres regelmessig og bør organiseres som faste rutiner, slik at du kan være sikker på at de blir utført som planlagt, og kan kontrollere at de blir gjort riktig.

En vedlikeholdsplan skal inneholde en oversikt over hvilket utstyr som må vedlikeholdes, hva som skal gjøres regelmessig, og hvor hyppig vedlikeholdet skal utføres.

Merk at program og operativsystem også må vedlikeholdes og oppdateres. De fleste programvareprodusenter kommer med serviceoppdateringer etter hvert som de oppdager feil, eller i forbindelse med endringer i operativsystem eller applikasjoner. Oppdatering av operativsystem og programvare er grundig behandlet i kompetansemålet Aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd.

Eksempel på vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen bør settes opp på årsbasis og skal vise

  • hva som skal gjøres
  • hvor ofte det skal gjøres
  • når det skal gjøres
  • hvor lang tid det normalt vil ta
  • hvordan brukerne blir påvirket

Oppgave

Når

Start

Lengde

Innvirkning på drift

Sikkerhetskopiering

Alle dager

01:00

3 timer

Redusert responstid for brukerne

Kontroll og arkivering av sikkerhetskopi

Alle hverdager

09:00

30 min.

Ingen

Sikkerhetslogg

Alle hverdager

09:30

15 min.

Ingen

Systemlogg

Ukentlig

Fredager kl. 09:45

15 min.

Ingen

Restart av server

Månedlig

Siste fredag i måneden kl. 18:00

30 min.

Ingen servertjenester eller data tilgjengelig for brukerne

Sikkerhetstest

Månedlig

Siste fredag i måneden

1 time

Redusert responstid for brukerne

Antivirus oppdatering

Daglig

07:00

10 min.

Ingen

Programoppdateringer

Kvartalsvis

Første lørdag i kvartalet

3 timer

Ingen servertjenester eller data tilgjengelig for brukerne

Passordbytte på server

Månedlig

Første mandag i måneden

15 min.

Ingen

Maskinvareoppgraderinger

Ved behov

Ved behov

Ukjent

Ingen servertjenester eller data tilgjengelig for brukerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på vedlikeholdsplan. Opphavsrett: Arne Jansen

Merk at dette er en forkortet utgave av en vedlikeholdsplan. En komplett plan vil inkludere langt flere oppgaver og kan også inneholde mer informasjon, for eksempel hvem som er ansvarlig for oppgaven, og hvordan oppgaver som påvirker brukerne, skal varsles.

Vedlikeholdsplanen skal sørge for at vedlikehold skjer regelmessig, og at noen er ansvarlig for vedlikeholdet.