Fagstoff

Servervedlikehold

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mekaniker henter verktøy fra en skuff

Servervedlikehold innebærer å sørge for at en server fungerer optimalt. Manglende vedlikehold fører over tid til dårligere ytelse, dårligere sikkerhet og hyppigere feil.

Facebooks serverhallFacebooks nybygde serverhall i Luleå i Sverige. Dette skal bli navet i Facebooks verdensomspennende nett.
Fotograf: Susanne Lindholm
 

Servervedlikehold kan deles inn i tre hovedoppgaver:

 • systemovervåking
 • installasjon av oppdateringer
 • regelmessig planlagt vedlikehold

Systemovervåking

Nettverksoperativsystem (NOS) og mange servere, som e-postservere, webservere, databaseservere og så videre, har funksjoner for logging av hendelser og aktiviteter som kan være av betydning for IKT-ansvarlig. Det finnes også en rekke spesialprogram for server- og nettverksovervåking.

Lenke: Eksempel på spesialprogramvare for overvåking av servere og nettverk

Vi er vanligvis interessert i å logge informasjon om tre typer hendelser:

 1. Autentisering: når noen logger seg på eller av, eller forsøker å gjøre det
 2. Trafikk: hvilke forespørsler serveren mottar, hvor forespørslene kommer fra, og hva de gjelder
 3. Systemproblemer

Windows’ server har følgende innebygde standardlogger:

 • Application Log registrerer hendelser for program, som for eksempel en database som ikke kan aksesseres.
 • System Log registrerer hendelser som gjelder selve operativsystemet.
 • Security Log  registrerer hendelser som pålogging, filaksess og annet relatert til datasikkerhet.
 • Directory Service Log registrerer hendelser logget av Active Directory og tilhørende tjenester.
 • DNS Server Log registrerer all DNS-aktivitet.
 • File Replication Service Log registrerer replikeringsaktivitet i systemet.

Skjermdump datamaskinenes pålitelighets- og problemloggSkjermdump av datamaskinenes pålitelighets- og problemlogg.
Opphavsmann: Microsoft
 

Legg merke til at systemovervåking ikke er det samme som kapasitetsovervåking. Verktøy for systemovervåking logger hendelser, mens verktøy for kapasitetsovervåking logger belastning og ytelse.

Selv om det kan være overlappende områder, brukes systemloggene først og fremst for å oppdage programfeil og sikkerhetsbrudd.

Det er også viktig å være klar over at selv om du har tilgang til å logge all aktivitet i nettverket, betyr ikke det at du alltid skal gjøre det. Systemovervåking kan komme i konflikt med personvernloven og brukernes rettigheter selv om hensikten er å avdekke feil eller sikkerhetsbrudd. Denne problemstillingen er forklart i faget ”Bruker og driftsstøtte” i kompetansemålet Behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk .

Det er for eksempel vanlig å registrere hvem som har forsøkte å logge seg på en server, og om det ble godtatt eller ikke. Det er også vanlig å logge hvem som til enhver tid bruker ulike filer og program, internettaktivitet og utskrifter.

Slike logger kan brukes til systemadministrasjon og sikkerhet, men hvis virksomheten vil bruke informasjonen til noe annet, må den først få samtykke fra de ansatte.

Siden det er IKT-medarbeidere som vanligvis er ansvarlige for systemlogger og skal utføre selve overvåkingen, er det viktig at du kjenner disse reglene godt og vet hva du kan og ikke kan gjøre.

 

Fra et serverrom i Yandex data i RusslandFra et serverrom i Yandex data i Russland.
Fotograf: Alexander Ryumin , ITar-Tass
 

Oppdateringer og planlagt vedlikehold

Når det skal utføres vedlikehold eller oppdateringer på servere, må de ofte kobles fra nettverket. Slikt vedlikehold blir derfor vanligvis gjort i helger eller utenfor vanlig arbeidstid, slik at det skaper minst mulig avbrudd for brukerne.

Hvor hyppig vedlikehold må gjøres, er avhengig av hvilke oppgaver serveren har, og hvor stor belastning den utsettes for, men normalt gjøres det to–fire ganger per år. Hvis det er behov for hyppigere vedlikehold, er det ofte et tegn på at serveren blir overbelastet.

En plan for servervedlikehold må inkludere installasjon av programoppdateringer. I motsetning til vanlige pc-er, der oppdateringer ofte installeres fortløpende, bør oppdatering av programvaren på en server planlegges på forhånd og følge fastlagte rutiner.

Vi må kunne være sikre på at alle oppdateringer som gjøres på servere, fungerer som de skal, og at vi eventuelt kan komme tilbake til situasjonen slik den var før oppdateringene ble gjort, hvis noe ikke fungerer. En typisk rutine for oppdatering av en server kan være

 • å ta en fullstendig sikkerhetskopi av hele serveren
 • å koble serveren fra nettet og installere oppdateringen
 • å teste om alle program fungerer som de skal etter oppdateringen
 • hvis det er flere oppdateringer, installere en og en og teste serveren mellom hver oppdatering
 • koble serveren til nettet igjen.

Hvis en oppdatering ikke fungerer slik den skal, eller hvis den har uventede konsekvenser, må den fjernes og sikkerhetskopien legges tilbake.

 

Vi må kunne være sikre på at alle oppdateringer som gjøres på servere, fungerer som de skal, og at vi eventuelt kan komme tilbake til situasjonen slik den var før oppdateringene ble gjort, hvis noe ikke fungerer.