Fagstoff

Driftsoppgaver og daglig vedlikehold

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mekaniker henter verktøy fra en skuff

En av IKT-medarbeiderens arbeidsoppgaver er å vedlikeholde virksomhetens ikt-system. Ved å sørge for regelmessig vedlikehold av maskiner, servere, nettverksutstyr, program og tilganger oppstår det færre akutte problemer, og oppdateringer og utskifting av utstyr kan planlegges på forhånd.

Det er viktig med kontinuerlig vedlikehold, blant annet for å unngå større virusangrep.Det er viktig med kontinuerlig vedlikehold, blant annet for å unngå større virusangrep.    

Vanlige drifts- og vedlikeholdsoppgaver inkluderer

 • å kjøre sikkerhetskopiering og kontrollere at kopien kan kopieres tilbake
 • å sjekke sikkerhetslogger og hendelseslogger på servere
 • å overvåke ressurser som kan være en begrensning eller bli en flaskehals
 • å installere sikkerhetsoppdateringer og andre programoppdateringer
 • å vedlikeholde brukerkontoer og tilganger
 • å resette passord for brukere
 • å bytte passord på servere
 • å kontrollere at alle sikkerhetstiltak fungerer som de skal

Dette er bare en oversikt over de vanligste oppgavene, og listen er på ingen måte utfyllende. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver for IKT-system vil variere avhengig av maskinutstyr, programvare, nettverk og bruk.

Driftslogg

Du bør dokumentere hvilke drifts- og vedlikeholdsoppgaver som blir utført, når de ble gjort, og hvem som utførte dem. Dette gjøres vanligvis i en driftslogg. Å føre driftslogg er spesielt viktig når virksomheten har mer enn én IKT-medarbeider, slik at andre kan se hva som er blitt gjort.

En driftslogg er vanligvis bare et dokument, et regneark eller en database der alle aktiviteter blir skrevet inn i kronologisk rekkefølge. Hvis det er mange driftsoppgaver, kan det lønne seg å dele inn loggen slik at oppgaver som hører sammen, står samlet – ett ark for det som gjelder sikkerhetskopiering, et annet for bytte av passord for brukere, og så videre.

Eksempel på en enkel driftslogg

Driftslogg - brukeradministrasjon

Dato

Kl.

Oppgave

Status

Utført av

12.06.2013

13:00

Resatt passord for Geir Graabein.

OK

Christian

12.06.2013

12:00

Gitt Line Lissom lesetilgang til markedsavdelingens fellesområde. Godkjent av markedssjef.

OK

Christian

11.06.2013

15:00

Fjernet brukerkonto for vikar på ordrekontoret.

OK

Thomas

09.06.2013

10:00

Opprettet standard brukerkonto for Line Lissom, nyansatt i salgsavdelingen.

Forespørsel fra salgsdirektør.

OK

Thomas

Driftslogg – brukeradministrasjon. Opphavsrett: Arne Jansen

 

Back-up for Google Back-up for Google på lager i Berkeley, USA.
Fotograf: Connie Zhou
 

Sikkerhetskopiering

En sentral del av de daglige driftsoppgavene er sikkerhetskopiering. Sikkerhetskopier må tas regelmessig, og det må finnes en rutine som sikrer at kopieringen blir utført  riktig, at kopiene oppbevares trygt, og at det er mulig å legge kopien tilbake hvis data går tapt.

Sikkerhetskopiering er grundig behandlet i kompetansemålet Vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet, og rutiner for sikkerhetskopiering er forklart i faget "Bruker og driftsstøtte" i kompetansemålet Yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk. Her skal vi derfor bare oppsummere kort hva som bør ligge til grunn for en god rutine for sikkerhetskopiering:

 • hvor ofte sikkerhetskopiering skal kjøres
 • når sikkerhetskopiering skal kjøres
 • hva slags sikkerhetskopiering som skal utføres
 • hva det skal tas kopi av
 • hvem som er ansvarlig for at sikkerhetskopiering kjøres
 • hvem som overtar hvis den ansvarlige ikke er tilgjengelig
 • hvordan sikkerhetskopieringen utføres
 • hvordan kontroll av at sikkerhetskopieringen er i orden, skal gjøres
 • hvor og hvordan sikkerhetskopier skal oppbevares
 • hvordan en eventuell tilbakekopiering utføres
 • hvem som er ansvarlig for å oppdatere rutinen og kontrollere at den blir fulgt

Hong Kong børsHong Kong børs er et eksempel på en bedrift der ressurstilgangen kontinuerlig overvåkes, slik at de ansatte alltid har kapasitet nok til å få gjennomført transaksjoner og kommunisert med sine klienter.
Fotograf: Imaginechina
 

Ressursovervåking

En annen vanlig driftsoppgave er ressursovervåking. Vi overvåker ressurser i nettverket som kan være en begrensning eller bli en flaskehals.

Ressurser som overvåkes, er vanligvis:

 • Lagringsplass: harddiskplass på servere og arbeidsstasjoner, samt kapasitet på media for sikkerhetskopiering
 • Nettverkskapasitet: tilstrekkelig hastighet på internt nettverk og internettilgang
 • Serverkapasitet: serverparkens mulighet til å betjene det forventede antallet brukere og forespørsler
 • Skriverressurser: tilstrekkelig kapasitet til å håndtere bedriftens utskriftsvolum

Serveroperativsystem har innebygget funksjoner for å måle ressursbelastning. Det finnes også mange spesialiserte program og verktøy for ressursovervåking. Selve informasjonsinnsamlingen er vanligvis automatisert, slik at belastningen på ulike ressurser registreres automatisk på fastsatte tidspunkter.

Ressursovervåking er også viktig for å kunne forutse og planlegge framtidige behov for oppgraderinger og utvidelser.

Dette temaet er også behandlet i faget ”Bruker og driftsstøtte” i kompetansemålet Yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk.

Ved å sørge for regelmessig vedlikehold oppstår det færre akutte problemer, og oppdateringer og utskifting av utstyr kan planlegges på forhånd.