Fagstoff

Utarbeidelse av beredskapsplaner

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 08.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Brann

En beredskapsorganisasjon trenger en felles plan for beredskapsarbeidet og delplaner for de enkelte teamene. Alle i virksomheten skal delta aktivt i sikkerhetsarbeidet.

HurtigrutaResepsjonen i hurtigruteskipet Nordlys.
Fotograf: Rune Stoltz Bertinussen
 

Tenk over
Hva styrer beredskapsplanene? Hvor mange ansatte og besøkende? Hvilken type lokaler? Hvilken tid på døgnet? Hva slags uønskede hendelser kan oppstå? Hvilke lover og krav gjelder?

 Lag en sjekkliste ut fra rammevilkårene! Da unngår vi å glemme noe når vi utarbeider beredskapsplanen.Hvis vi lager en sjekkliste ut fra rammevilkårene, unngår vi å glemme noe når vi utarbeider beredskapsplanen.
Fotograf: Henrik Sørensen
 

Bilde av en sjef og ansatte der sjefen står fremst i bilde i dress og de ansatte står på en linje noen meter bak hamLedelsen har ansvar for sikkerhetsarbeidet, men alle ansatte plikter å delta aktivt.
Fotograf: Corbis
 

Felles plan og delplaner

En risikovurdering av en uønsket hendelse legger grunnlaget for en beredskapsplan med delplaner. I en beredskapsorganisasjon er det ulike team som skal i arbeid ved ulike hendelser. De trenger en felles plan og delplaner som er øremerket deres spesifikke oppgaver.

Beredskapsorganisasjonen og beredskapsplanene vil være styrende for hverandre.

Rammer for beredskapsplaner

Her er noen rammer som legger føringer for innholdet i beredskapsplanene:

 • antall ansatte
 • når på døgnet
 • type aktiviteter på eiendommen
 • bygningsmassen
 • nabovirksomheter
 • typer uønskede hendelser
 • utrykningstid for nødetatene
 • de ansattes forutsetninger for å løse oppgavene
 • HMS for ansatte
 • lovkrav, forsikringskrav, kundekrav, egne krav, leverandørkrav
 • eksisterende sikkerhetstiltak

Ansattes rolle

Ansatte i virksomheten plikter å delta aktivt i det sikkerhetsfremmende arbeidet. Da må de også bli lyttet til. Ansatte kjenner ofte virksomheten svært godt og har inngående kunnskap om sikkerhetsutfordringer. Denne kunnskapen er meget verdifull i sikkerhetsarbeidet.

Tenk over
Beredskapsplaner må være enkle å lese og forstå. I en stresset situasjon er det mange som slutter å tenke rasjonelt. Beskjeder må derfor være kortfattede og lette å forstå. Benytt punkt og stikkord, gjerne sammen med bilder, tegninger eller illustrasjoner. Ett bilde kan si mer enn tusen ord!

 

OPPGAVER

1. Hvilke personer bør involveres i utarbeidelsen av beredskapsplanene? Se svar

Ansatte.

skjul

 

2. Hvorfor anbefales det å benytte illustrasjoner og bilder i beredskapsplaner? Se svar

Når mennesker blir stresset, er det viktig at det er enkelt for dem å forstå instruksen eller planen.

skjul