Oppgave

Medier og informasjonskilder

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 26.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ung kvinne sit på kafé og les nyheiter på nettbrett. 

Denne oppgaven handler om hvordan medier og informasjonskilder kan påvirke holdningene og meningene våre.

  1. Ta en opptelling i klassen. Hvilke medier og informasjonskilder bruker elevene for å skaffe seg informasjon om samfunnsforhold og samfunnsspørsmål?

  2. Systematiser informasjonen. Bruker elevene ulike kilder til for eksempel internasjonale spørsmål og konflikter kontra lokale og nasjonale spørsmål? Hvilke medier og informasjonskilder er mest brukt, og hvilke er minst brukt?

  3. Beskriv de ulike kildene og mediene. Er det objektive kilder, eller inneholder de oppfatninger og ideologiske holdninger som kan påvirke informasjonen som blir gitt?

  4. Diskuter i klassen om innbyggernes bruk at medier påvirker holdningene og meningene deres?
Relatert innhold

Faglig

Generelt