Fagstoff

Forgiftninger

Publisert: 11.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Førstehjelp

Forgiftninger kan skyldes kjemikalier, gasser, matvarer, planter, medisiner med mer. Ansatte i servicebedrifter må være forberedt på å kunne gi førstehjelp ved ulike typer forgiftninger.

Vaskemidler er kjemikalier som skal oppbevares utenfor barns rekkevidde!Vaskemidler er kjemikalier som skal oppbevares utenfor barns rekkevidde!
Fotograf: Eirill Wiik
 

 

 

 

Ring 113!

 

Giftig – advarselsetiketter for kjemikalier og syreGiftig – advarselsetiketter for kjemikalier og syre.
Fotograf: Henrik Sørensen
 

 

Giftinformasjonen gir råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.
Telefon: 22 59 13 00 (døgnåpen)  

Lenke: helsenorge.no: Giftinformasjon 

 

 

 

Medisiner som blir brukt feil, kan føre til forgiftningerMedisiner som blir brukt feil, kan føre til forgiftninger.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

 

 

Mange sopper er giftige og kan føre til svært alvorlige forgiftninger.Mange sopper er giftige og kan føre til svært alvorlige forgiftninger.
Forfatter: FranceHouseHunt
 

Årsaker til forgiftning

Et bredt spekter av stoffer og produkter kan medføre forgiftningsfare, og hvert enkelt forgiftningstilfelle er unikt.

Eksempler på stoffer som kan gi forgiftning:

  • legemidler kjøpt i inn- og utland, på resept og uten resept, på apotek, via Internett, legalt eller illegalt
  • naturlegemidler, kosttilskudd og slankemidler
  • kjemikalier og teknisk-kjemiske produkter, gasser og brannrøyk
  • planter, sopp, dyr og insekter
  • rusmidler

Forgiftninger kan medføre alt fra mildt ubehag til i ytterste konsekvens død. Noen symptomer viser seg umiddelbart, mens andre kommer til syne først etter dager, uker eller måneder. Som ansatte i servicebedrifter er det i tilfeller der symptomene kommer raskt, vi kan bidra med noe.

Lenke: Helsebiblioteket – forgiftninger  

 

Førstehjelp ved forgiftning

Dersom personen er uvel, uten at det er noen god forklaring på hvorfor: Snakk med pasienten. Spør om han/hun har inntatt noe mat eller drikke nylig, og om vedkommende er allergisk. Dersom det dreier seg om et barn, se etter tomemballasje eller andre tegn på at pasienten kan ha inntatt noe giftig.

Førstehjelp ved forgiftning.
Opphavsmann: NRK
 

Man bør prøve å framkalle brekninger hos pasienten for å få ut eventuelle rester av giftstoffer. Unntaket er dersom pasienten har inntatt noe som er etsende. I så fall er medisinsk kull eller kulltabletter det beste å bruke.

OBS!
Hvis en person har fått i seg et etsende stoff, må vi ikke framkalle brekninger! Da vil stoffet etse på nytt.

 

OPPGAVER

 

1. Når er det ikke anbefalt å framkalle brekninger? Se svar

Ved inntak av noe etsende, da vil det etse en gang til og kan svi hull.

skjul

 

 

2. Hvem har kompetanse på forgiftninger? Se svar

113 og Giftinformasjonen.

skjul