Bilde

Skjematisk tegning av lukket kretsløp i fisk