Oppgave: Arbeidsoppdrag

Planlegg en kampanje mot bruk av tobakk

Publisert: 04.07.2013, Oppdatert: 19.04.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Jente som snuser   

Hensikten med en holdningskampanje er å få folk til å endre holdninger og adferd. Forutsetningen for en vellykket holdningskampanje er grundige undersøkelser, definisjon av målgrupper og god planlegging av kommunikasjon.

 

Arbeidsoppdrag

Forebygging av helseproblemer er viktig folkehelsearbeid og en kommunal oppgave. Kommunen du bor i, har bedt medielinja på skolen din om å planlegge en kampanje som skal redusere tobakksbruken med 15 prosent blant ungdomsskoleelever og utsette debutalderen.

 

Dere har ansvaret for

 1. å konkretisere problemstillingen
 2. finne tallmateriale som sier noe om bruk av tobakk i denne aldersgruppa
 3. planlegge kampanjen
 4. foreslå kommunikasjonstiltak
 5. å utforme skisser til slike tiltak

 

Lag en plan for gjennomføring av holdningskampanjen, lag skisser og skriv et refleksjonsnotat der dere forklarer valgene deres.

 

Planen skal vurderes av læreren deres.

 

 

Tips når dere skal løse oppgaven

 • Formulerer problemstillingen
  Lag problemstillingen så enkel som mulig. Det er viktig å fokusere på én problemstilling om gangen, ellers blir budskapet utydelig.
 • Framstå som troverdig
  Det viktigste i en holdningskampanje er å avsløre noe folk opplever som sant. Slik blir budskapet troverdig. Troverdighet er avgjørende for at holdningskampanjen skal lykkes i å endre måten folk tenker og oppfører seg på.
 • Vurder virkemidler
  En holdningskampanje må appellere både til hjertet og til hjernen. Velg derfor virkemidler med omhu.
 • Test produksjonsskissen
  Bruk et utvalg personer med ulik bakgrunn for å teste ideen din før du går i gang med produksjonen. Vender de tommelen ned, må du tenke en gang til.
 • Bruk flere kanaler
  Det er vanskelig og tidkrevende å få folk til å endre holdninger. Å lage en videosnutt er langt fra nok. Budskapet må presenteres i ulik form og i ulike medier. Planlegg gjerne en aktivitet som kan vekke oppmerksomhet. Det kan være en konsert, en utstilling eller en konkurranse.
 

 

Relatert innhold

Generelt