Fagstoff

Ekskresjon hos ulike dyregrupper

Publisert: 13.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Hydra – ekskresjon

Enkelte dyregrupper kan skille ut ioner og andre avfallsstoffer direkte gjennom kroppsoverflaten. De fleste flercellede dyr har imidlertid spesialiserte ekskresjonsorganer som sørger for utskillelsen. Selv om det er stor variasjon i utformingen av ekskresjonsorganene, er prinsippet for utskillelse det samme. Overskuddet av ioner og andre avfallsstoffer fra kroppsvæsken blir oppkonsentrert i et rørsystem og skilles ut gjennom en eller flere åpninger i kroppsoverflaten.

 

Encellede dyr

Video: Pulserende vakuole – væskebalanse hos tøffeldyr. Alle encellede dyr mangler ekskresjonsorganer. Hos disse skjer utskillelsen av stoffer direkte gjennom cellemembranen eller ved eksocytose. Encellede dyr som lever i ferskvann, tar opp vann fordi cella har en mye høyere konsentrasjon av løste stoffer enn det omgivelsene har. Encellede dyr i ferskvann har pulserende vakuoler som pumper overskuddet av vann ut fra kroppen.

 

 

Virvelløse dyr

Collage av nesledyr, svamper og pigghuder.Nesledyr, svamper og pigghuder.

Uten ekskresjonsorganer

Enkelte grupper av vannlevende virvelløse dyr slik som svamper, nesledyr og pigghuder mangler ekskresjonsorganer. Hos disse skilles stoffer ut ved at de transporteres til tarmkanalen og videre ut til omgivelsene, eller ved transport direkte gjennom kroppsoverflaten.

 

 

 

 

Nefridier og malpighiske rør

Image showing the thumbnail for content named \"Utskilling\" Nefridier er den vanligste typen ekskresjonsorganer hos virvelløse dyr. Dette er rørformede kanaler som har åpninger til omgivelsene i form av porer på dyrets kroppsoverflate. Vi skiller mellom to hovedtyper: protonefridier og metanefridier. Hos insekter og andre landlevende leddyr skjer ekskresjonen i et organ som kalles malpighiske rør.

 

 

Protonefridier

Flatorm med protonefridier. Protonefridier finnes hos dyr som mangler en ekte kroppshule slik som flatormer og hjuldyr. Vanligvis er protonefridiene sterk forgreinet. Den indre enden av hvert rør er lukket og består av en løkformet struktur som kalles en flammecelle. Flammecellene har flimmerhår som slår med kontinuerlige bevegelser. Dette skaper en væskestrøm som suger vann med avfallsstoffer ut av kroppen. Rørene ender i porer på kroppsoverflaten, hvor avfallsproduktene skilles ut.

 

 

 

Metanefridier

Tegning av gjennomskåret meitemark med tydelige ekskresjonsorgan. Metanefridier finnes hos mange virvelløse dyr, slik som hos leddormer, mange bløtdyr og hos enkelte leddyr, som alle har en ekte kroppshule. Disse består av ikke-forgreinede rør som er åpne i begge ender. Væsken fra kroppshulrommet dreneres inn i nefridiene. Deretter transporteres væsken gjennom slyngede rør som er omgitt av blodkapillærer, og hvor væskens sammensetning endres. Nyttige stoffer som glukose, aminosyrer og vann reabsorberes, mens avfallsstoffer utskilles via porer på dyrets kroppsoverflate.

 

 

 

Malpighiske rør

Bilde av maur og tegning av ekskresjonsorgan. Insekter og andre landlevende leddyr har malpighiske rør som danner kontakt med tarmen. Antall rør kan variere fra to til flere hundre, og hvert rør har åpning inn til tarmen. Insekter er ikke i stand til å lage et filtrat av kroppsvæsken. Nitrogenholdige avfallsstoffer og en del andre stoffer transporteres passivt inn i de malpighiske rørene ved diffusjon, mens ioner må overføres ved hjelp av aktiv transport.

 

Tegning av indre organer hos insekt  Når væsken beveger seg langs rørene, endres væskens sammensetning ved hjelp av aktiv sekresjon og reabsorpsjon. Væsken ledes til endetarmen hvor urin og avføring utskilles samlet. Endetarmen er det viktigste stedet for endringer av urinens sammensetning. Mange insekter lever i svært tørre omgivelser, og hos disse blir nesten alt vannet i urinen reabsorbert fra endetarmen. Dette gir en svært tørr avføring, noe som er viktig for å redusere vanntapet fra kroppen.

 

 

Se også Ekskresjon hos virveldyr 

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Aktuelt stoff for