Fagstoff

Grunnprinsipper for ekskresjon

Publisert: 13.08.2013, Oppdatert: 04.08.2017
Pingviner

Hos de fleste dyr reguleres kroppens indre miljø av nyrer eller nyrelignende organer, men også andre organer som for eksempel hud og gjeller bidrar. Det er store variasjoner i utformingen av ekskresjonsorganene innen dyreriket. Likevel er all ekskresjon basert på to grunnprinsipper: filtrering og aktiv transport.

Video: Aktiv transport. 

Stolpediagram med to søyler.Siden verdifulle stoffer og vann reabsorberes, blir urinmengden hos et voksent menneske redusert fra 180 liter preurin til cirka 1,5 liter ferdig urin per døgn. 

En skorpion i ørkensand.Skorpion. Dyr som lever i tørre områder reabsorberer nesten alt vannet fra ekskresjonsproduktene.

Aktiv transport er en energikrevende prosess hvor løste stoffer transporteres mot en konsentrasjonsgradient. Dersom dette skjer fra kroppsvæsken til ekskresjonsorganet, kaller vi prosessen aktiv sekresjon. Dyr kan på denne måten skille ut et overskudd av bestemte ioner og andre avfallsstoffer. Når prosessen skjer i motsatt retning, fra ekskresjonsorganet til kroppsvæsken, kalles det aktiv reabsorpsjon.

Illustrasjon over hvor de ulike prosessene i urindannelsen skjerProsesser i urindannelsen: I nyrene blir blodet først filtrert og det dannes preurin. Verdifulle stoffer som sukker, aminosyrer og vitaminer blir deretter aktivt reabsorbert før urinen er ferdig produsert. Det samme gjelder det meste av vannet i preurinen.Filtrering skjer ved at blodet presses over en selektivt permeabel membran. Membranen holder tilbake store molekyler som proteiner, men tillater fri passasje av vann og små løste stoffer, for eksempel ioner, sukker og aminosyrer.

Mange av stoffene som finnes i filtratet (preurinen), er verdifulle for dyret og må ikke gå tapt til den ferdige urinen. Hos landlevende dyr blir som regel mindre enn 1 prosent av preurinen utskilt som ferdig urin.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff