Oppgave: Drøfte

Drøft ulike sider ved medieutviklingen

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie logo

Tid

2 timer pr. oppgave

Vanskegrad

vanskelig

Ressurser

Fra papir til nett

Med lisens til å drepe

Lomheim fryktar Facebook øydelegg menneske

McLuhan om den globale landsbyen.

jordakloden stiger opp av horisonten  

Oppgaver

Velg en av oppgavene nedenfor.

  1. I 2012 ble New Orleans den første store amerikanske byen uten en egen dagsavis. Hva er grunnen til problemene avisene opplever i våre dager, og hvordan tror du det vil gå med papiravisene på sikt?
  2. Helt fra starten av valgte USA en modell der radio og fjernsyn var eid av konkurrerende selskaper, og sendingene ble finansiert med reklame. Britene valgte å opprette et lisensfiansiert monopol. Hvilke konsekvenser fikk dette for de programmene som ble produsert? Hva ville konsekvensen bli i Norge dersom NRK ikke lenger skulle være lisensfinansiert?
  3. Språkprofessor Sylfest Lomheim frykter at Facebook ødelegger kommunikasjonen mellom folk. Hvordan begrunner han denne frykten? Hvordan mener du Facebook har endret måten folk kommuniserer på?
  4. De elektroniske mediene har gjort verden til en global landsby, sa den amerikanske medieforskeren Marshall McLuhan i 1962. Finn eksempler fra de siste femti årenes mediehistorie som bekrefter eller eventuelt problematiserer denne påstanden.
 
Relatert innhold