Oppgave

Modul 6: Beregne sannsynligheter ved å bruke valgtre

Publisert: 25.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Uten hjelpemidler, liten

Oppgaver til Modul 6: Beregne sannsynligheter ved å bruke valgtre.

6.1

Tikrone Vi kaster en tikrone tre ganger.

a) Tegn et valgtre som illustrerer de mulige utfallene vi kan få.

b) Hva er sannsynligheten for å få nøyaktig to mynt?

c) Hva er sannsynligheten for å få ingen kron?

6.2

Flervalgsoppgave Tenk deg en prøve i matematikk med fire oppgaver. På hver av oppgavene skal du krysse av i én av fire ruter for rett svar. Du er ikke forberedt, og alle svaralternativene virker like sannsynlige, så du bare gjetter.

a) Tegn et valgtre som illustrerer de mulige utfallene vi kan få.

b) Hva er sannsynligheten for å få 4 rette svar?

c) Hva er sannsynligheten for å få 3 rette svar?

d) Hva er sannsynligheten for å få 2 rette svar?

e) Hva er sannsynligheten for å få 1 rett svar?

f) Hva er sannsynligheten for å få 0 rette svar?

Oppgaver

Generelt