Oppgave

Modul 4: Beregne sannsynligheter ved å bruke Venndiagram

Publisert: 25.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Med hjelpemidler, liten

Oppgaver til Modul 4: Beregne sannsynligheter ved å bruke Venndiagram.

4.1

I klasse 1STC er det 30 elever som har valgt fag for neste skoleår.
• 7 av elevene har valgt fysikk
• 18 av elevene har valgt IT
• 10 elever har ikke valgt noen av disse to fagene

Vi kan få en oversikt ved å lage en tabell:

Krysstabell, valg av Fysikk eller IT  

Eller et venndiagram:

Venndiagram valg av fag, Fysikk eller IT  

a) Forklar tallene i tabellen og venndiagrammet.

Finn sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev har valgt

b) fysikk
c) IT
d) kun fysikk
e) kun IT
f) både fysikk og IT
g) enten fysikk eller IT
h) ingen av fagene

4.2

Ved en videregående skole er det 120 elever i andre klasse. En dag har 60 elever matematikk og 45 engelsk, mens 35 elever ikke har noen av disse fagene.

a) Lag et venndiagram som viser hvordan elevene fordeler seg på de to fagene.

b) Hva er sannsynligheten for at en elev har både matematikk og engelsk denne dagen?

c) Hva er sannsynligheten for at en elev har matematikk, men ikke engelsk, denne dagen?

d) Hva er sannsynligheten for at en elev har matematikk eller engelsk denne dagen?

e) Hva er sannsynligheten for at en elev verken har matematikk eller engelsk denne dagen?

 

4.3

Idrettsklubben KomiForm har 50 medlemer. 20 av medlemene driver med svømming, 15 av medlemene spiller golf. 10 av medlemene driver med både svømming og golf.

Lag et venndiagram som beskriver situasjonen.

 

4.4

Ved en skole var alle mopedene tatt inn til en teknisk kontroll. Kontrollen viste at 30 % av mopedene gikk for fort, og at 15 % av mopedene hadde feil ved bremsene. 60 % av mopedene gikk verken for fort eller hadde noen feil ved bremsene.

Lag et venndiagram som beskriver situasjonen.

 

4.5

Ved en bedrift som produserer sykler er sannsynligheten 0,020 for at en tilfeldig valgt sykkel har en feil av type A. Sannsynligheten for at sykkelen også har en feil av type B, er 0,015. Sannsynligheten for at sykkelen har minst én av feilene, er 0,030.

Lag et venndiagram som beskriver situasjonen.

Oppgaver

Generelt