Oppgave

Modul 3: Regne med sannsynlighet ved å bruke tabeller

Publisert: 25.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Med hjelpemidler

Oppgaver til Modul 3: Regne med sannsynlighet ved å bruke tabeller.

3.1

Tabellen viser resultatene når vi summerer antall øyne ved kast av to terninger.

Terningkast tabell

a) Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne er 7?

b) Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne er 11?

c) Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne er 2?

d) Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne er 2 eller 11?

e) Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne skal bli høyst 5?

f) Hva er sannsynligheten for ikke å få 12?

 

3.2

Tabellen viser noen resultater når vi multipliserer antall øyne ved kast av to terninger.

Tabell til utfylling

a) Fyll ut resten av tabellen.

b) Hvilke utfall har størst sannsynlighet?

c) Hva er sannsynligheten for at produktet skal bli 12?

d) Hva er sannsynligheten for at produktet skal bli 15 eller 9?

e) Hva er sannsynligheten for at produktet skal bli minst 20?

f) Hva er sannsynligheten for at produktet ikke skal bli 1 eller 2?

 

3.3

Tabellen nedenfor viser sannsynlighetsfordeling ved kast av en terning.

Kast av terning. Tabell.  

Vi definerer hendelsene:

A: Å få et partall antall øyne
B: Å få odde antall øyne
C: Antall øyne er 3 eller flere
D: Antall øyne er minst 3
E: Antall øyne er høyst 3
F: Antall øyne er 3 eller mindre

 

a) Finn sannsynligheten for hendelsene A til F.

b) Finn sannsynligheten for A eller B.

c) Finn sannsynligheten for A eller D.

d) Finn sannsynligheten for B eller D.

e) Finn sannsynligheten for D eller E.

 

3.4

Golfslag Idrettsklubben KomiForm har 50 medlemer. 20 av medlemene driver med svømming, 15 av medlemene spiller golf. 10 av medlemene driver med både svømming og golf.

a) Systematiser opplysningene i en krysstabell.

b) Finn sannsynligheten for at et tilfeldig valgt medlem spiller golf.

c) Finn sannsynligheten for at et tilfeldig valgt medlem spiller både golf og driver med svømming.

d) Hva er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt medlem deltar i golf eller svømming?

 

3.5

På en vidaregående skole er det 120 elever i andre klasse. En dag har 60 elever hatt matematikk og 45 engelsk, mens 35 elever ikke har hatt noen av fagene.

a) Lag en krysstabell for å illustrere dette.

b) Hva er sannsynligheten for at en elev har begge fagene denne dagen?

c) Hva er sannsynligheten for at en elev har akkurat ett av fagene?

d) Hva er sannsynligheten for at en elev har minst ett av fagene? (Husk: Minst ett av fagene betyr enten ett av fagene eller begge fagene.)

e) Hva er sannsynligheten for at en elev har høyst ett av fagene? (Husk: Høyst eit av fagene omfatter også de elevene som ikke har noen av fagene.)

 

1.6

Ved en skole var alle mopedene tatt inn til en teknisk kontroll. Kontrollen viste at 30 % av mopedene gikk for fort, og at 15 % av mopedene hadde feil ved bremsene. 60 % av mopedene gikk verken for fort eller hadde noen feil ved bremsene.

a) Lag en krysstabell for å illustrere dette.

b) Finn sannsynligheten for at en tilfeldig valgt moped blant de som var kontrollert både gikk for fort og hadde feil ved bremsene.

c) Finn sannsynligheten for at en tilfeldig valgt moped blant de som var kontrollert gikk for fort, men hadde bremsene i orden.

 

3.7

Sykler

Ved en bedrift som produserer sykler er sannsynligheten 0,020 for at en tilfeldig valgt sykkel har en feil av type A. Sannsynligheten for at sykkelen også har en feil av type B, er 0,015. Sannsynligheten for at sykkelen har minst én av feilene, er 0,030.

a) Lag en krysstabell får å illustrere dette.

b) Hva er sannsynligheten for at sykkelen høyst har en av feilene?