Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tegn et storyboard

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

 

Ressurser

Slik lager du et storyboard 

 

Storyboard – eksempel og mal   

 
 

Oppdrag

Tegn et storyboad som viser de ulike tagningene i anslaget til filmen Sin City.

 

For hvert bilde skal du beskrive:

  • hvilket bildeutsnitt som brukes
  • hvilken kameravinkel som brukes
  • eventuelle kamerabevegelser
  • hvilken lyssetting som brukes
  • angi replikker eller voice-over
  • angi bruk av andre lydkilder

Storyboardskjema (eksempel)

Bilde 1

 

tegnserierute Sin City   

Bildeutsnitt:

 

Kameravinkel:

 

Kjøring:

 

Lys:

 

Replikker/ Voice-over:

 

Andre lydkilder:

 

Bilde 2

Bildeutsnitt:

 

Kameravinkel:

 

Kjøring:

 

Lys:

 

Replikker/ Voice-over:

 

Andre lydkilder:

 

 

 

Relatert innhold