Fagstoff

Verdier

Publisert: 11.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Grønland

Markedsføringen av Norge som reisemål legger vekt på ren natur, vern om kulturarv, kvalitet og trygghet. Det stiller store krav til produktene vi tilbyr – det må være sammenheng mellom det vi tilbyr, og innholdet i tilbudet.

SvalbardØkoturisme på Svalbard. Det må være balanse mellom hensynet til natur og dyreliv på den ene siden og turistnæringen på den andre.
Fotograf: Tom Schandy
 

 

 

 

Lokalt engasjement for et rent miljø. Frivillig rydder opp i oljesøl.Lokalt engasjement for et rent miljø. En frivillig rydder opp etter oljesøl.
Fotograf: Svein Erik Furulund

Bærekraftig reiseliv

Norsk reiseliv orienterer seg mot et marked der de verdiene vi assosieres med, er spesielt viktige. Verdiene må stå i forhold til budskapet om bærekraft, spektakulær natur og kvalitet.

I prosjektet «Bærekraftig reiseliv 2015» pekes det ut et sett av sosiale verdier:

Lokal livskvalitet og sosiale verdier
– å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting

Lokal kontroll og engasjement
– å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter med hensyn til planlegging, beslutninger og utvikling av lokalt reiseliv

Jobbkvalitet for reiselivsansatte
 – å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold, uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer

Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet
 – å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister, uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer

 RørosFornøyde gjester på Røros! Bergstaden Røros står på Unescos verdensarvliste – det betyr at Røros har en verdi langt utenfor Norges grenser. Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på stedet.
Fotograf: Jonas Frøland