Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos amfibier"

Publisert: 08.08.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Kjærlige frosker

Amfibiene lever både på land og i vann. På larvestadiet har amfibiene gjeller og puster i vann, mens de aller fleste voksne lever på land og driver gassutveksling ved hjelp av lunger og gjennom huden. Under formeringen vender amfibiene tilbake til vann og legger egg her. Gjennom refleksjonsoppgavene skal du lære mer om amfibienes formering og livssyklus.

Liten salamanderlarve med utvendige gjeller svømmer på grunt vann.Larve av småsalamander med tydelige utvendige gjeller. 

Padder som parerPadder som parer seg. 

Egg fra frosk som er forstørret opp åtte ganger.Egg fra frosk. Eggene er omgitt av et vannholdig geléhylster.

 1. Bruk Artsdatabanken og Norsk rødliste og finn fram til utbredelse, rødlistekategori og kriterier for vern av de seks norske amfibieartene.
 2.  

 3. Rumpetroll Se på dette bildet av rumpetroll fra padde. På hvilken måte kan du vite at disse rumpetrollene er i ferd med å gjennomgå metamorfose?
 4.  

   

 5. Paddene svermer til ferskvann i store mengder for å formere seg tidlig om våren. Dette skjer vanligvis ved kysten av Sør-Norge i første halvdel av april. Hvilke fordeler og ulemper tror du at denne masseformeringen i en kort periode gir?
 6.  

 7. Alytes obstetricand Bruk eksterne kilder og finn ut så mye som du kan om formeringsbiologien til frosken Alytes obstetricans som på engelsk kalles "common midwife toad".
 8.  

   

 9. Hvilke fordeler har padder og frosker av at det utvikles et vannholdig geléhylster omkring eggene deres?
Relatert innhold

Aktuelt stoff for