Fagstoff

Miljø og natur

Publisert: 11.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Grønland

Reiselivet har mange utfordringer når det gjelder miljøspørsmål. Det handler både om å redusere forurensning og om å utvikle bærekraftige reiselivsprodukter.

Cruise skip i GeirangerfjordenReiselivet bidrar til forurensning av luft og vann, som cruiseskipene i Geirangerfjorden.
Fotograf: Bård Løken
 

 

 

 

RaftingHvordan skal vi greie å ta vare på natur og kultur og samtidig utvikle bærekraftige reiselivsprodukter?
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
 

Miljøutfordringer i reiselivet

Med den sterke internasjonale oppmerksomheten rundt miljøutfordringer sliter store deler av reiselivsnæringen med å forsvare sine bidrag til utslipp, forurensning og negativ påvirkning på lokal kulturarv. Andre reiselivsaktører legger bærekraft og miljøbevissthet til grunn for produktutviklingen sin.

For Norge er dette først og fremst en global trend som harmonerer med grunnlaget for store deler av  reiselivsproduktene våre, også pris- og kostnadsprofilen. Vi har små muligheter til å konkurrere om store volumer med lav pris og betalingsvillighet per gjest.

Natur- og opplevelsesturisme

De siste ti årene har naturbasert opplevelsesturisme stått for den største veksten globalt. Dette gir norsk reiselivsnæring nye muligheter.

Norge har blant annet samarbeidet med National Geographic og skrevet under deres charter for geoturisme.

Norge forplikter seg gjennom dette samarbeidet til å utvikle turisme som ivaretar, forsterker og framhever  den lokale egenarten til et sted, som miljø, kultur, estetikk og tradisjoner.