Fagstoff

Hva skaper trender?

Publisert: 11.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Grønland

Hvorfor oppstår trender? Hva er det som skaper dem? Hvordan kan trender bidra til nye markeder for reiselivet?

Skuespiller Kari Simonsen deltok i NRK-programmet «Hvem tror du at du er?» Skuespiller Kari Simonsen deltok i NRK-programmet «Hvem tror du at du er?»
Fotograf: Jørgen Braastad
 

 

Hvem var de og hvor kom de fra?Hvem var de, og hvor kom de fra?
Fotograf: Egil Eikvil
 

Internasjonal utvikling

De aller fleste trendene i reiselivet bygger på internasjonal utvikling.

I de fleste tilfeller er trendene synlige over hele eller store deler av verden. I et stort globalt marked vil det være et bredt sett av utviklingstrekk og trender. I en global målestokk kan mange av disse representere store markedsmessige muligheter.

Heritage-trenden

Et eksempel er «heritage-trenden», som innebærer at stadig flere ønsker å finne tilbake til sine egne røtter. Store TV-produksjoner av typen «Hvem tror du at du er?» har bidratt til en sterk økning i interessen for slektsforskning. Dette skaper nye markeder for reiselivsbedrifter som kan tilby en opplevelse av å finne sine røtter.

Slike trender gir et lite land som Norge mulighet for å konsentrere  produktene og markedsføringen sin mot de markedene som passer oss aller best.

Vest-Telemark Museum Slektsgransking er interessant for mange. Særlig er det mange amerikanske turister som ønsker å finne sine norske røtter.
Fotograf: Willy Haraldsen
 

I de neste temaene skal vi se kort på noen av hovedområdene for samfunnsutvikling. I stor grad skapes trender på bakgrunn av ett eller flere av disse områdene.