Fagstoff

Innovasjon Norge

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Midnattsol

Innovasjon Norge har ansvar for gjennomføringen av en stor del av den nasjonale strategien for norsk reiseliv. Planen er at reiselivet i framtida skal bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringene og til å øke markedsandelene internasjonalt.

Logoen til Innovasjon Norge. Illustrasjon.Innovasjon Norge – logo  

 

 

Rollespill:
Satsingsområder for Innovasjon Norge

Drøft disse påstandene:

  • Innovasjon Norge bør bruke en større andel av pengene på prosjekter som har nasjonal eller internasjonal karakter som sentralt siktemål.
  • En større andel av midlene bør gå til bedrifter i store byer og sentrale strøk.

 

Norge får stjernestatus i den offisielle filmen om verdensutstillingen Expo2010 i Shanghai og får unik profilering i Kina. OperaNorge får stjernestatus i den offisielle filmen om verdensutstillingen Expo2010 i Shanghai og unik profilering i Kina. Operaen i Oslo er vist fram som et eksempel på norsk arkitektur i verdensklasse.   

Ansvar for den nasjonale strategien

Innovasjon Norge har ansvar for gjennomføringen av en stor del av den nasjonale strategien for norsk reiseliv. På  nettstedet sitt skriver Innovasjon Norge blant annet:

«Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.»

De statlige midlene til reiselivsformål er i all hovedsak samlet i Innovasjon Norge. Hittil har ca. halvparten av midlene gått til profilering av Norge eller regionen som reisemål. Den distriktspolitiske profilen er tydelig.

Bidra til økt lønnsomhet

Innovasjon Norges satsing på reiseliv skal i framtida bidra til økt lønnsomhet og til å ta markedsandeler internasjonalt, blant annet gjennom satsing på

  1. forbrukermarkedsføring med sommer- og vinterkampanjer rettet mot prioriterte markeder
  2. online markedsføring via Norges offisielle reiselivsportal: www.visitnorway.com
  3. bransjebearbeiding av internasjonale turoperatører som selger Norge
  4. PR gjennom å tilrettelegge for at journalister i de prioriterte markedene skal skrive om Norge som et interessant reisemål
  5. markedsanalyse og statistikk, det vil si å innhente, bearbeide og publisere data som har betydning for reiselivsnæringen
  6. utvikling av reisemål, det vil si rådgivning og bistand ved nettverksbygging, kompetanseheving og finansiering

I magasinet «Innsats» kan du lese mer om hva Innovasjon Norge tenker og gjør.

Innovasjon Norge – Innsats 

 

Du finner også aktuelt stoff på Innovasjonsbloggen.