Fagstoff

Regjeringens satsing

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Midnattsol

Gjennom et omfattende strategidokument viser regjeringen hvordan den satser på reiselivet.

Destinasjon Helgeland fikk god drahjelp fra TV-serien Himmelblå i utviklingen og markedsføringen av reisemålet.Destinasjon Helgeland fikk god drahjelp fra TV-serien Himmelblå i utviklingen og markedsføringen av reisemålet. 

 

Potensial – mulighet

 

Oppgave:
Organisering

 • Drøft og gi eksempler på hvordan reiselivet er organisert i nærområdet ditt.
 • Finnes det et eget destinasjonsselskap?
 • Hvordan er samarbeidet mellom myndigheter og private?
 • Hvordan er samarbeidet mellom reiselivsnæringen og andre servicenæringer?

 

Sakrisøy i LofotenSakrisøy i Lofoten. 

 

Oppgave:
Utvikling av opplevelser og reisemål

 • Drøft regjeringens innsats for opplevelses- og reisemålsutvikling.
 • Hvordan vurderer du suksessfaktorene og innsatsen?

 

Oppgave:
Salg og markedsføring

 • Drøft regjeringens innsats for salg og markedsføring av norsk reiseliv. Hvor god/dårlig er denne innsatsen etter din mening?
 • Hva mener du regjeringen bør satse på?

 

 

Norgesreklame i IndonesiaNorgesreklame i Indonesia: Den indonesiske TV-stjernen Desi Anwar er i Norge for å lage TV-program om Norge og norske forhold. Her lærer hun å tilberede norsk laks. 

Destinasjon Norge

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Norge har gode muligheter for å ta sin del av den internasjonale veksten.

Regjeringen har valgt tre satsingsområder:

 1. organisering av ulike aktører i reiselivet
 2. utvikling av produkter og reisemål
 3. salg og markedsføring

Satsingen er gjort på bakgrunn av næringens potensial for økt verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har, og næringens store betydning som distriktsnæring. Dette kan du lese mer om i Destinasjon Norge – Regjeringens reiselivsstrategi (side 17).

Innsatsområde 1: Organisering

Det er positivt at en så høy andel av kommunene ønsker å utvikle reiselivet. Sett med nasjonale øyne må vi ta hensyn til at ikke all lokal satsing på reiseliv blir lønnsom.

Ved samspill mellom ulike aktører kan norsk reiseliv posisjonere seg bedre i den stadig skjerpede internasjonale konkurransen om turistene. Samarbeidet mellom aktører som allerede befinner seg i en reiselivsnæring, bør stimuleres. Også andre næringer må trekkes inn i samarbeidet, slik at investeringer kan utnyttes i reiselivet. Både myndighetene og næringen må delta.

Destinasjonsselskapene spiller en viktig rolle i denne samordningen. Et eksempel er turistkontoret og destinasjonsselskapet for Lofoten. 

Et destinasjonsselskap er som regel et aksjeselskap eller en stiftelse der flere kommunale/lokale reiselivslag går sammen innen et naturlig område (en destinasjon) som ikke er avgrenset av kommune- eller fylkesgrenser, men av aktivitets- og opplevelsestilbud.

Innsatsområde 2: Opplevelses- og reisemålsutvikling

Regjeringen mener at reiselivsnæringen må ta hovedansvaret for produksjon av opplevelser. Samtidig er det mange offentlige tiltak og aktiviteter som påvirker dette.

Mange forhold påvirker produktutviklingen. Det er viktig å identifisere de faktorene som avgjør om reiselivsnæringen skal lykkes med produktutviklingen sin.

De viktigste suksessfaktorene er:

 • samarbeid – i reiselivsnæringen og mellom reiselivsnæringen og andre næringer
 • bruk av eksisterende infrastruktur – investeringer foretatt på andre områder i samfunnet må gjenbrukes i utviklingen av reiselivsprodukter
 • kompetanse – de ansatte er den viktigste ressursen i utviklingen av reiselivsnæringen
 • kvalitet – en forutsetning for at norske reiselivsprodukter skal være internasjonalt konkurransedyktige
 • fellesgoder – enighet om hvordan de skal brukes og finansieres
 • kapitaltilgang – finansiering av de gode prosjektene
 • tilgjengelige reisemål – turistene skal kunne finne lett fram til opplevelsene

Innsatsområde 3: Salg og markedsføring

Norsk reiseliv konkurrerer med utenlandsk reiseliv i mange land. For at kundene skal velge de norske tilbyderne og de norske opplevelsene, må de først og fremst vite om tilbudene. Markedsføring er grunnleggende for å få kundene til å vurdere Norge som reisemål.

Bruken av offentlige midler til markedsføring av Norge som reisemål har økt i løpet av de siste ti årene.

Internett har gjort det mye enklere å selge opplevelser direkte til forbrukerne. Bruk av nettbaserte løsninger er derfor en naturlig del av en slik salgsplan.

Bearbeiding av turoperatører og reisebyråer er også viktig. De står i dag for et betydelig salg av norske ferieopplevelser. For at turoperatørene skal kunne anbefale Norge til kundene sine, må de ha kunnskap om Norge og kjennskap til det norske reiselivsproduktet.